• Antal

  100 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  8, 9, 10

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Løgumkloster Efterskole er en kristen efterskole med undervisning rettet mod både det boglige og det praktiske. Vi er en byskole tæt på å og skov. Vi har prøver i 9 og 10. Klasse. Linjer indenfor Adventure, Musik, Craft, Fodbold (Piger og Drenge) og E-sport. Særlige tilbud i form af Integrationshold, Dansk Læsehold og Fokuskristendomshold.

Undervisning

8. - 9. klasse:

Et efterskoleår i 8. - 9. klasse på Løgumkloster Efterskole kombinerer det seriøse med det sjove. Vi ved at det er afslutningen af din folkeskoletid med 9. klasses prøven som afslutning. Derfor er der også mange obligatoriske fag, som du skal have, men vi vil mere end det. Derfor har vi en række fælles faglige projekter, som giver en anden vinkel på det faglige. Når vi tager på ture og andet, så har vi også sørget for at det læner sig op ad den undervisning, der peger frem mod prøverne. Samtidig er 9. klasse også fede linjer og valgfag og masser af gode venskaber.

8. klasse samlæses med 9. klasse.

10. klasse:
10. klasse på Løgumkloster Efterskole kan tones i flere forskellige retninger. Du skal have de obligatoriske fag, som du prøves i til sommer: Dansk, Matematik og Engelsk.

Derudover kan du vælge:

 • Fysik/kemi, som er et prøvefag. Bliv endnu bedre indenfor fysikken og kemiens verden.
 • Tysk, (prøvefag), her kan du blive endnu bedre til sproget som du i forvejen har haft eller du kan vælge Spansk, (ikke-prøvefag), for dig, der tænker du skal videre i gymnasiet i en sproglig retning.
 • Erhverv og Teknologi, som arbejder ud fra en mere praktisk vinkel særligt for dig der har ønske om at fortsætte uddannelse indenfor de mere tekniske fag, fx. på en erhvervsskole eller HTX. Her bruger vi anvendt matematik og fysik. Så du slipper ikke for at bruge hovedet, men vi kombinerer det, så du også skal bruge hænderne.
 • Fokuskristendom eller Kristendom/Kulturforståelse: På Løgumkloster Efterskole har alle elever have Kristendom, men man kan i 10. klasse vælge vores bibellinje, Fokuskristendom. Den giver dig mulighed for at udvide din horisont med baggrund i arbejdet med bibelens tekster og igennem out-reach særligt hvis du også tager med på missionsturen til en anden del af verden.

I 10. klasse skal du være med i forskellige projekter som drejer sig om Innovation, entreprenørskab, virksomhedsbesøg og introduktion til ungdomsuddannelserne. Projekterne laves i samarbejde med lokale virksomheder og erhvervsskolerne. I forbindelse med projekterne udabejdes der forskellige produkter som vises frem på en offentlig messe.

Linjer og Valgfag:
Skolen har 5 linjer, hvor der undervises 4 lektioner om ugen og en række valgfag som hel- og halvårs fag, hvor der undervises ca. 2 lektioner om ugen. Man kan vælge op til 2 linjer og kombinere med valgfagene og støttetilbuddet.

Støttetilbud:
Vi har forskellige støttetilbud:

 • Læsehold i dansk: Vi har flyttet al dansk undervisning over på et hold for sig, hvor man særligt er fokusseret på at øve læsningen, samtidig med at vi fører op til FS10 eller FS9. Der er et begrænset antal pladser på holdet.
 • Støtteundervisning i dansk, matematik og engelsk: I støttetimerne vil der altid være to lærere til stede som hver er underviser i en af de 3 fag. Der undervises ca. 4 lektioner om ugen i støtte.
 • Vi tilbyder i samarbejde med kommunerne særlige støttetilbud for de elever der har brug for det.
 • Vi optager enkelte elever på specialvilkår med +9 timers støtte.

Fritid:
Der er mulighed for at dyrke mange slags fritidsaktiviteter: Sport, musik, pool eller en tur på skateboardrampen. Skolen har en stor sportshal med plads til både boldspil, og anden idræt. Øvrig styrketræning klares i skolens fitnesslokale. Har man lyst til en gå- eller løbetur, ligger skolen tæt ved en skov. Det er nemt at komme rundt i det sønderjyske landskab på cykel – eller ned ad åen i en kano. Og så er der for resten også baner til både tennis og hockey. Medie-, træ-, krea- og metalværkstederne, og musiklokalerne står også til elevernes rådighed i deres fritid. 

I dagligstuen og på elevernes egne værelser er der frit slag til hygge, spil og meget mere.

På de fleste hold opretter eleverne selv bede- og bibelstudiegrupper, som det er frivilligt at deltage i.

Der er forlænget weekend eller ferie en gang om måneden. I weekenderne, hvor der er tradition for, at mange elever bliver på skolen, tilrettelægges forskellige aktiviteter. På ekskursioner og cykelture vil vi stifte nærmere bekendtskab med det spændende grænseland. På hvert hold arrangeres der en udenlandstur af en uges varighed.

Skolens formål 
Skolen er oprettet af Luthersk Missionsforening, som er en bevægelse med samme bekendelsesgrundlag som Folkekirken. Vi ønsker at tilbyde unge et fællesskab, hvor kristendommen er placeret centralt, hvor frihed under ansvar får konkret betydning, og hvor kærlighed og tilgivelse er andet og mere end ord! Vi ønsker, at eleverne fagligt bliver udrustet til at møde de udfordringer, der venter dem senere i livet, men også at de lærer sig selv bedre at kende, som menneske – skabt i Guds billede. 

Eleverne vil møde kristendommens udfordring gennem andagter, kristendomstimer, møder og gudstjenester. 

Optagelse
Eleverne optages uanset forudsætninger. Skolen har elever fra alle landsdele. Skoleplan tilsendes gerne. I øvrigt henviser vi til vores website: www.lme.dk

Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Adventurelinje
 • Designlinje
 • Bygge og anlæg
 • Sprog
 • eSportlinje
 • Musiklinje
 • Bibellinje
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Lektiehjælp
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Tilbud til ordblinde
 • Fodboldlinje
 • Pigefodbold
 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Spansk
 • Tysk
Omkring 3 timer om ugen
 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Kemi
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Hjemkundskab
 • Madlavning
 • Sprog
Mindre end 3 timer om ugen
 • Drama
 • Kørekort til bil
 • LEGOMindstorms
 • Grafisk design
 • Knive
 • Metalsløjd
 • Sløjd
 • Smedning
 • Trædrejning
 • Træsløjd
 • Animation
 • Billedbehandling
 • eSport
 • Film
 • Foto
 • Gaming
 • Programmering
 • Robot-teknologi
 • Skriveværksted
 • Sociale Medier
 • Video
 • Web-design
 • Band
 • Bas
 • Guitar
 • Instrumentundervisning
 • Keyboard
 • Klaver
 • Kor
 • Lyd og lys
 • Lydteknik
 • Sammenspil
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sang
 • Sceneteknik
 • Solosang
 • Studieteknik
 • Trommer
 • Kristendomskundskab
 • Ridning
 • Badminton
 • Idræt
 • Sport
 • Volley - beach
 • Volleyball
 • Adventure
 • Adventure Race
 • Adventurelinje
 • Animation
 • Badminton
 • Band
 • Bas
 • Bibellinje
 • Billedbehandling
 • Biologi
 • Bygge og anlæg
 • Computerspil
 • Dansk som andetsprog
 • Design
 • Designlinje
 • Designproces
 • DIY (Gør det selv)
 • Drama
 • Drone
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Engelsk
 • eSport
 • eSportlinje
 • Film
 • Fodbold
 • Fodboldlinje
 • Formning
 • Foto
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Games
 • Gaming
 • Genbrug
 • Geografi
 • Glas
 • GPS-orienteringsløb
 • Grafisk design
 • Guitar
 • Håndarbejde
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Idræt
 • Innovation
 • Instrumentundervisning
 • Journalistik
 • Kano
 • Kemi
 • Keramik
 • Keyboard
 • Klatring
 • Klaver
 • Knive
 • Kor
 • Kørekort til bil
 • Kreativ
 • Kristendomskundskab
 • Kulturforståelse
 • LEGOMindstorms
 • Lektiehjælp
 • Lyd og lys
 • Lydteknik
 • Madlavning
 • Metalsløjd
 • Motion
 • Musical
 • Musik
 • Musikhistorie
 • Musikkundskab
 • Musiklinje
 • Musikteori
 • Orienteringsløb
 • Outdoor
 • Pigefodbold
 • Programmering
 • Redesign
 • Ridning
 • Robot-teknologi
 • Samfundsfag
 • Sammenspil
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sang
 • Sceneteknik
 • Skriveværksted
 • Sløjd
 • Smedning
 • Smykker
 • Sociale Medier
 • Solosang
 • Spansk
 • Spiludvikling
 • Sport
 • Sprog
 • Stopmotion
 • Strikning
 • Studieteknik
 • Tegning
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Tilbud til ordblinde
 • Trædrejning
 • Træsløjd
 • Trommer
 • Troslære
 • Tryk
 • T-shirttryk
 • Tysk
 • Video
 • Volley - beach
 • Volleyball
 • Web-design
Kontakt
Løgumkloster Efterskole

Tønder Landevej 6

6240 Løgumkloster

Jørn Nørgaard

Forstander

Per Bøndergaard

Bestyrelsesformand

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises