• Antal

  150 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  9, 10, 11

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Mariager Efterskole tilstræber, at du som elev udvikles fagligt, socialt, personligt og åndeligt. Skolen bygger på kristne værdier og har sin baggrund i et netværk af frikirker i Danmark. I 10. klasse er der tre linjer: CREATE, MOVE, EXPLORE. Derudover har vi et særligt 10./11. skoleår, Akademiet, som du kan læse mere om nedenfor.

Værdigrundlag
Skolen har baggrund i frikirkerne i Danmark og hviler på et kristent grundlag, hvor det kristne livssyn er en naturlig og væsentlig del af hverdagen.

Med ønsket om at bygge en skole hvor menneskers TARV mødes, bygger vi på værdierne tillid, ansvarlighed, respekt og venskab.

Tillid; vi stoler på hinanden og uddelegerer gerne ansvar. Dette fordrer Ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, og at man tager over for hinanden, når der er brug for dette. Når dette fungerer, opnås en dagligdag præget af Respekt for de mennesker og ting vi omgås, og overordnet set vil Venskab karakterisere skolen.

Vision
ME’s vision er, at se elever, der i løbet af et skoleår, udvikler sig fagligt, personligt, socialt og åndeligt således, at de:

 • Fagligt yder deres bedste 
 • Personligt udvikler mål og mening i livet
 • Socialt dygtiggør sig i relationen til andre mennesker
 • Åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar til at være aktive i kirke og samfund.

Kontaktgrupper
Skolens elever inddeles ved skolestart i kontaktgrupper. Hver gruppe tilknyttes en lærer. Læreren støtter den enkelte elev gennem året, og er desuden forbindelsesled mellem skole og forældre.
Kontaktgruppen mødes ofte og mange fælles oplevelser udgår fra denne.

Undervisning
Ud over de almindelige obligatoriske fag, følger alle elever på ME fagene kristendom, aktuel time og forstanderens time.
I 10. klasse kan tysk og fysik fravælges. Der tilbydes differentieret undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik. 
 
Skolen tilbyder en lang række valgfag, primært indenfor områderne idræt, musik og kreative fag. Eksempler på disse er: Badminton, håndbold, fodbold, billedkunst, drama/dans, band/sammenspil, lovsang, instrumentundervisning, counterstrike, LoL, kampsport, fitness, pilates.

Særligt for 10. klasse
Som elev i 10. klasse vælger du, om du vil gå på en af følgende linjer: MOVE, EXPLORE og CREATE.
Læs mere om disse linjer på skolens hjemmeside.

Akademiet
Akademiet er en overbygning for elever, som har afsluttet 9. eller 10. klasse og som har et særligt talent, de ønsker at udforske og dygtiggøre sig inden for. Som navnet afslører, henvender det sig til de mere ambitiøse og målrettede elever.

På Akademiet ønsker vi at hylde talentet og skabe unikke udviklingsmuligheder hos den enkelte teenager. Det skal være legitimt at fejre den individuelles succes. Samtidig ønsker vi at styrke fællesskabet ved at udfordre de unge til at samarbejde om en række projekter. De vil få mulighed for at komme ud på en række real-life opgaver, hvor tanken er, at de skal levere konkrete innovative løsninger til virksomheder og kulturinstitutioner. 

Læs meget mere om Akademiet på skolens hjemmeside

Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Niveaudelt matematik
 • Kørekort til bil
 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Kemi
 • Science
 • Beklædningssyning
 • Innovation
 • Iværksætteri
 • Marketing
 • Demokrati
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Rejser
 • Film
 • Filmproduktion
 • Medie
 • Medielinje
 • Musiklinje
 • Musikteori
 • Bibellinje
 • Kristendomskundskab
 • Fodbold
 • Engelsk
 • Niveaudelt Dansk
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Maleri
 • Tegning
 • Drama
 • Adventure
 • Mandehørm
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Beklædningssyning
 • Håndarbejde
 • Smykker
 • Tekstil
 • Innovation
 • Hjemkundskab
 • Foto
 • Fotokunst
 • Band
 • Bas
 • Guitar
 • Hørelære
 • Instrumentundervisning
 • Keyboard
 • Klaver
 • Kor
 • Lyd og lys
 • Lydteknik
 • Musik
 • Performance
 • Sammenspil
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sang
 • Sanglinje
 • Solosang
 • Trommer
 • Læringsprofil
 • Læringsstile
 • Psykologi
 • Bibellinje
 • Kristendomskundskab
 • Troslære
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Lektiehjælp
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Tilbud til ordblinde
 • Aerobic
 • Badminton
 • Basketball
 • Bordtennis
 • Dans
 • Fodbold
 • Håndbold
 • Hockey
 • Idræt
 • Kampsport
 • Løb
 • Pigefodbold
 • Volleyball
 • Engelsk
 • Niveaudelt Tysk
 • Tysk
 • Adventure
 • Aerobic
 • Badminton
 • Band
 • Bas
 • Basketball
 • Beklædningssyning
 • Bibellinje
 • Billedbehandling
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Bordtennis
 • Dans
 • Dansk som andetsprog
 • Demokrati
 • Drama
 • Ekstra dansk
 • Ekstra matematik
 • Engelsk
 • Fashion
 • Film
 • Filmproduktion
 • Fodbold
 • Foto
 • Fotokunst
 • Fysik
 • Geografi
 • Guitar
 • Håndarbejde
 • Håndbold
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Hockey
 • Hørelære
 • Idræt
 • Innovation
 • Instrumentundervisning
 • Iværksætteri
 • Kampsport
 • Kemi
 • Keyboard
 • Klaver
 • Kor
 • Kørekort til bil
 • Kristendomskundskab
 • Læringsprofil
 • Læringsstile
 • Lektiehjælp
 • Løb
 • Lyd og lys
 • Lydteknik
 • Maleri
 • Mandehørm
 • Marketing
 • Medie
 • Medielinje
 • Musik
 • Musiklinje
 • Musikteori
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Niveaudelt Dansk
 • Niveaudelt matematik
 • Niveaudelt Tysk
 • Performance
 • Pigefodbold
 • Psykologi
 • Rejser
 • Samfundsfag
 • Sammenspil
 • Sammenspil - rytmisk
 • Sang
 • Sanglinje
 • Science
 • Smykker
 • Solosang
 • Sportslinje
 • Tegning
 • Tekstil
 • Tilbud til elever m. særlige behov
 • Tilbud til ordblinde
 • Trommer
 • Troslære
 • Tysk
 • Volleyball
Kontakt
Michael Kjærgaard

Bestyrelsesformand

Morten Wøhler Iversen

Forstander

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises