• Antal

  35 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  8, 9, 10, 11

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Respekt – Fællesskab – Trivsel. Rødding Fri Fag- og Efterskole er skole som bygger på tryghed i genkendelige rammer og strukturer, hvor det at være en del af et fællesskab er grundlag for gode udviklingsmuligheder fagligt som personligt. Rødding Fri Fag- og Efterskole er en rummelig skole, hvor der er fokus på den enkelte elev,....

 og hvor udgangspunktet for udvikling og læring er den enkelte elevs forudsætninger fagligt og personligt.

Skolen tilbyder almendannende undervisninge og skoleaktiviteter, der sigter mod den unges personlige og sociale udvikling. Undervisningen er endvidere tilrettelagt med henblik på at styrke den unges faglige udvikling, idet der fokuseres på at støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder.

 

Formål:

Skolens formål er at drive en kombineret efterskole og fri fagskole inden for de gældende regler om frie kostskoler.

Skolen tilbyder en samlet særlig undervisning og socialpædagogiskbistand for elever med særlige læringsforudsætninger. Målet er at give eleverne et skoleophold som de fagligt og menneskeligt kan få udbytte af.

 

Målgruppe:

Målgruppen på Rødding Fri Fag- og efterskole er unge med særlige læringsforudsætninger.

Der er ikke tale om en meget enkelt beskrevet målgruppe, men om en bred målgruppe af unge med en eller flere, mere eller mindre komplekse udfordringer, hvis fælles nævner er, at de alle er udfordret i forskellig grad indlæringsmæssig, personligt og socialt.

Det kan eks. være unge som tidligere har haft en udfordret skolegang, unge som er udfordret på begavelse, unge med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrede unge med eks. ADHD/ADD, unge med diagnoser inden for autismespekteret autisme/infantil autisme/Asperger syndrom, unge med generelle indlæringsvanskeligheder mfl.

Alle er unge som vurderes til at have et særligt behov for støtte.

 

Undervisningsforløb: Fleksible længde af undervisningsforløb.

På Rødding Fri Fag- og Efterskole har eleverne mulighed for at sammensætte flere forskellige længder af undervisningsforløb. Der er mulighed for at tilmelde sig et enkelt år på efterskole, tilmelde sig løbende flere år på efterskole til muligheden for at gå på efterskole efterfuldt af et fagskole- eller STU-forløb.

Eleverne vil derfor kunne gå på Rødding Fri Fag- og Efterskole i flere år, og herved fastholde et genkendeligt og trygt undervisningsmiljø.

 

Undervisningen:

Undervisningen på Rødding Fri Fag- og Efterskole gennemføres på småhold med god normering og med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger.

Undervisningen tilrettelægges i moduler med hyppige pauser, og hvor indholdet er tilpasset det enkelte elevhold.

Undervisningen er tydeligt skemalagt og genkendelig for eleverne via forudsigelighed, gentagelser og meget få spontane ændringer.

i undervisningen er målrettet både faglig og personligudvikling, med udgangspunkt i de mange muligheder den frie skole form giver og forpligter for en undervisning, som skal være både faglig og almen dannende.

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en prøve fri skole.

For de elever hvor det giver mening, tilbyder Rødding Fri Fag- og Efterskole følgende 9. klasses afgangsprøver:

Læseprøve (Dansk), Retstavning (Dansk), Skriftlig Fremstilling (Dansk), Matematik uden hjælpemidler (Matematik),

Matematik med hjælpemidler (Matematik)

 

Pædagogiskretning:

Rødding Fri Fag- og Efterskoles pædagogiske retning tager udgangspunkt i et retningsgivende fællesfundament og ikke i en konceptlignende pædagogisk retning.

Her er tale om et fundament (Se hjemmesiden) som bygger på et menneskesyn som tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes historie. Et menneskesyn hvor vi betragter alle mennesker som ligeværdige.

Vores pædagogiske tilgang har udgangspunkt i en systemiske tankegang, hvor alle mennesker er deres eget ”system” med deres unikke historie. Systemer som når de mødes med andre danner nye systemer. Systemer med mulighed for faglig og personlig udvikling og læring.

Vores praktiskpædagogik er kendetegnende ved tydelige trygge genkendelige rammer og strukturer med mange gentagelser.

Medarbejderne på Rødding Fri Fag- og Efterskole arbejder relationelt med eleverne, hvilket betyder, at der altid er medarbejdere til rådighed for eleverne, medarbejdere som er opsøgende og medarbejder som er tæt på eleverne.

Den anerkendende pædagogiske tilgang betyder, at vi sjældent spørger hvorfor, men mere hvordan, og med fokus på hvad det er, som vi skal ændre eller lære for at resultatet bliver mere succesfuld næste gang, vi møder en lignende udfordring.

 

Værdigrundlag:

Uddrag af tekst fra hjemmesiden: (Rødding.dk)

”Elevernes personlige udvikling er det centrale i Rødding Fri Fag- og Efterskoles undervisning og samvær. Gennem personlige udfordringer som selvrefleksion, ansvarlighed, initiativ, mod og accept af forskellighed støttes og styrkes elevernes udvikling.”

 

De fysiske rammer i og omkring Rødding Fri Fag- og Efterskole:

Eleverne på efterskoledelen bor som udgangspunkt 2 og 2. Elever på fagskoledelen bor i egne lejligheder, som ligeså er beliggende sæt på hovedbygningerne.

På efterskoledelens bo del er der i forbindelse med værelserne fælles opholdsrum med tv osv.

Eleverne fra efterskolen er velkommende til at besøge eleverne på fagskoledelen i deres lejligheder, men ikke omvendt. Dette af hensyn til forskelligheden af elevernes alder og udvikling.

I og omkring hovedbygningerne er skolens undervisningsfaciliteter, spisesal, fælles hyggestue m.m.

Skolen og dens elever benytter sig af Rødding bys mange faciliter i og uden for undervisningen. Rødding by byder på bl.a. biograf, fitnesscenter, svømmehal, indkøbsmuligheder, foreningsliv m.m.

 

 

Læs mere
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder
Se billeder

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Keramik
 • Kreativ
 • Maleri
 • Skulptur
 • Tegning
 • Grafisk design
 • Håndarbejde
 • Bålmad
 • Jord til bord
 • Køkken
 • Kost og ernæring
 • Madlavning
 • Sund livsstil
 • Computerspil
 • eSport
 • eSportlinje
 • Individuelle læringsplaner
 • Tilbud til elever m. særlige behov
Omkring 3 timer om ugen
Mindre end 3 timer om ugen
 • Smykker
 • Tekstil
 • Medborgerskab
 • Samfundsfag
 • Bageri
 • Eksotisk mad
 • Eksperimentel madlavning
 • Bageri
 • Bålmad
 • Billedkunst
 • Computerspil
 • Eksotisk mad
 • Eksperimentel madlavning
 • eSport
 • eSportlinje
 • Grafisk design
 • Håndarbejde
 • Individuelle læringsplaner
 • Jord til bord
 • Keramik
 • Køkken
 • Kost og ernæring
 • Kreativ
 • Madlavning
 • Maleri
 • Medborgerskab
 • Samfundsfag
 • Skulptur
 • Smykker
 • Sund livsstil
 • Tegning
 • Tekstil
 • Tilbud til elever m. særlige behov
Kontakt
Rødding Fri Fag- og Efterskole

Rødding Præstegårdsvej 11

6630 Rødding

Conni Tetens

Bestyrelsesformand

Henrik Gregersen

Forstander

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises