• Antal

  111 elever

 • Skoletype

 • Årgang

  8, 9, 10

 • Landsdel

  Jylland

 • Tilføj til Mine skoler
Tilføj til Mine skoler

Om skolen

Vi er en efterskole for ordblinde. IT i alle fag. Dansk på små hold. Mulighed for folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse. Linjefag: Design, Sport, E-Sport, Performance, Outdoor + mange valgfag. Brobygningsforløb til HHX, STX, HTX, EUD og HF i 10. klasse. Skolevejledning. Moderne specialundervisning.

Vrigsted Efterskole henvender sig til elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Småt er godt
Og alle kender alle i et overskueligt og trygt skolemiljø. Mange valgfag supplerer den obligatoriske dansk- og matematikundervisning, og det giver den helhedsprægede og inspirerende hverdag, som Vrigsted Efterskole står for.

Sådan skal basis være for at lære noget, for at forstå nye sammenhænge og for at udvikle sig til uddannelse og voksenliv.

Formål
Vrigsted Efterskole er en holdningsskole, hvor vi tager mennesker alvorligt og står ved ansvaret for hinanden. Skolens virke bygger på folkekirkens grundlag.

Fag
Alle elever skal deltage i:

Dansk, matematik, engelsk, geografi, historie, kristendom, samfundsfag, fysik, biologi, sang, fællestime, idræt og gymnastik. Der er mulighed for folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse prøver.

Derudover kan eleverne vælge linje- og valgfag.

Vi har linjefagene: Design, Performance, Outdoor, Sport og E-sport.

Valgfag kan f.eks. være: badminton, beachvolley, crossfit, fodbold, film vi bliver kloge af, glasværksted, keramik, klatring, musik, rytme, spring, tryk, skak, programmering, strikkeklub.

Fritidstilbud uden for skoleregi (mod ekstra betaling): jagttegn, traktorkørekort, dykkercertifikat.

Brobygning
Vi samarbejder med teknisk skole, handelsskole, HF, social- og sundhedsuddannelserne samt gymnasier om almindelig brobygning og udvidet brobygning i 10. klasse. 

IT
Skolen er en IT-efterskole for ordblinde. IT-hjælpemidler er integreret i undervisningen i alle fag. Der er adgang til internettet overalt på skolen. Du lærer at bruge computeren som hjælpemiddel til både læsning og skrivning.

Skolen
Oprettet af landsbyen i samarbejde med landsforeningen Ungdommens Vel i 1997.

Eleverne bor på 2-, 3- eller 4-mandsværelser i en pigeafdeling og en drengeafdeling. Der er indendørs hygge- og aktivitetsområder og idrætshal, hvor man kan dyrke sine fritidsaktiviteter. Udendørs er anlagt et stort fritidsområde med bl.a. multibane og boldbane. Skolen har gode værksteds-faciliteter og shelters. Vi bor tæt på skov og strand.

Skolen er åben alle ugens dage, og i weekender er der altid planlagte aktiviteter. I løbet af skoleåret er der emneuger, lejrskole og erhvervspraktik.

I dette kostskolemiljø forventer man, at eleverne vil lære noget, er positive og aktive, hensynsfulde og ansvarlige.

Optagelse
Vi optager løbende, så send en ansøgning, så snart du er klar. Vi har også brug for en ordblindetest og en udtalelse fra skolen.

Kom og besøg os! Læs mere på vores hjemmeside eller ring til os, hvis du har spørgsmål.

Forældre til elever, der er optaget, vil modtage en opkrævning for indmeldelse i november måned året før skolestart.

Læs mere

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises

Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Herunder kan skolerne vise et udpluk af de fag, som skolen tilbyder ud over de prøveforberedende fag (dansk, matematik, engelsk, m.fl.).
Fagene er sorteret i tre niveauer for at vise, hvor meget det enkelte fag i gennemsnit fylder på skemaet om ugen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om skolens fag.

Mere end 3 timer om ugen
 • Performancelinje
 • Outdoorlinje
 • Designlinje
 • eSportlinje
 • Tilbud til ordblinde
 • Sportslinje
Omkring 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Genbrug
 • Glas
 • Kreativ
 • Maleri
 • Tegning
 • Drama
 • Musical
 • Performance
 • Friluftsliv
 • Klatring
 • Outdoor
 • Rapelling
 • Design
 • Smykker
 • Tryk
 • Medborgerskab
 • eSport
 • Musik
 • Kano
 • Badminton
 • Basketball
 • Boldspil
 • Bordtennis
 • Fitness
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Hockey
 • Idræt
 • Løb
 • Mountainbike
 • Rytmisk gymnastik
 • Sport
 • Springgymnastik
 • Volley - beach
 • Volleyball
Mindre end 3 timer om ugen
 • Billedkunst
 • Genbrug
 • Glas
 • Kreativ
 • Maleri
 • Tegning
 • Klatring
 • Rapelling
 • Design
 • Smykker
 • Tryk
 • Sløjd
 • Musik
 • Badminton
 • Basketball
 • Boldspil
 • Bordtennis
 • Fitness
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Håndbold
 • Idræt
 • Løb
 • Mountainbike
 • Rytmisk gymnastik
 • Sport
 • Springgymnastik
 • Volley - beach
 • Volleyball
 • Atletik
 • Badminton
 • Basketball
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Boldspil
 • Bordtennis
 • Design
 • Designlinje
 • Drama
 • Engelsk
 • Erhvervsrettet 10. klasse
 • eSport
 • eSportlinje
 • Film
 • Filmproduktion
 • Fitness
 • Fodbold
 • Friluftsliv
 • Fysik
 • Genbrug
 • Geografi
 • Glas
 • GPS-orienteringsløb
 • Gymnastik
 • Håndarbejde
 • Håndbold
 • Historie
 • Hockey
 • Idræt
 • Idrætslinje
 • Kajak
 • Kano
 • Kemi
 • Keramik
 • Klatring
 • Kor
 • Kreativ
 • Kristendomskundskab
 • Løb
 • Maleri
 • Medborgerskab
 • Mountainbike
 • Musical
 • Musik
 • Niveaudelt boglig undervisning
 • Outdoor
 • Outdoorlinje
 • Performance
 • Performancelinje
 • Rapelling
 • Redesign
 • Rytmisk gymnastik
 • Samfundsfag
 • Ski
 • Sløjd
 • Smykker
 • Sport
 • Sportslinje
 • Springgymnastik
 • SUP (Stand Up Padling)
 • Svømning
 • Tegning
 • Tilbud til ordblinde
 • Traktorkørekort
 • Trampolin
 • Triatlon
 • Tryk
 • Ture
 • Tysk
 • Volley - beach
 • Volleyball
Kontakt
Social media
Ole Lyse

Bestyrelsesformand

Kirsten Weile

Forstander

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises