Hvordan foregår det? Kan man faste? Er det dyrt? Herunder har vi samlet svar på en række spørgsmål om at gå på efterskole. 
Myter om efterskolen

 

 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

 

Flygtninge- og indvandrerunge går ikke på efterskole

Falsk!
Omkring 500 unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund går på efterskole hvert år. Dog er 500 unge ikke så mange ud af de knap 32.000 elever, der er på efterskolerne.

Efterskolerne vil ikke have flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!
Efterskolerne er åbne for alle unge – uanset etnisk eller religiøs baggrund. 

Efterskoleophold er for dyrt for flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!

Det koster en del penge at sende sit barn på efterskole, men der ydes statslig elevstøtte til alle familier og der er flere muligheder for ekstra støtte. Se her.

Det er umuligt at finde plads på en efterskole 
Falsk!
Flere og flere efterskoler, pt. over 50 skoler, reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge til sent på foråret før det pågældende skoleår. 

Efterskoler med kristne værdigrundlag er ikke for flygtninge- og indvandrerunge
Falsk!
Typisk har efterskoler med et kristent bagland en del flygtninge- og indvandrerunge. Nogle unge er selv kristne, mens flere muslimske unge vælger den type skole, fordi de ønsker et sted, hvor religiøs praksis fylder i hverdagen. 

Man kan først komme på efterskole efter 9. klasse.
Falsk! 
Man kan allerede komme på efterskole i 8. klasse. Man kan vælge et år 8., 9. eller 10. klasse selvom de fleste vælger efterskoleophold i 10. klasse. 

Et år på efterskole er spild af tid
Falsk! 
Du kan forbedre dig fagligt og bliver mere moden og selvstændig af at gå på efterskole. Alt sammen evner du skal bruge til at klare dig godt i uddannelse og arbejde senere. 

Unge fester og drikker alkohol på efterskoler
Falsk!
Alkohol og stoffer er STRENGT forbudt på alle efterskoler, og alle efterskoler er røgfrie. Hvis nogen bryder reglerne, kan det medføre bortvisning. 

Unge kan være væk om natten fra en efterskole
Falsk! 
Alle eleverne skal være på deres egne værelser klokken 21.00 eller 22.00 på de fleste efterskoler. Ingen må overnatte uden for skolen. 

Drenge og piger deler værelse på efterskolerne
Falsk! 
Alle efterskoler har adskilte værelser for drenge og piger. En række efterskoler har endda adskilte pige- og drengegange.

På efterskolerne er der ikke plads til at være muslim
Falsk!
Efterskolerne tager hensyn til de enkelte elever og deres behov. Elever, der er muslimer, kan få sund kost uden svinekød. Muslimer kan både bede og faste på en efterskole. Nogle efterskoler har bederum. Du kan ringe til den enkelte efterskole og høre, hvordan det er hos dem. 

Efterskoler er for ballademagere og for de bogligt svage 
Falsk!
De fleste unge på efterskoler er hverken ballademagere eller har faglige problemer. Det er generelt unge, der ønsker at blive mere modne, inden de går videre på en ungdomsuddannelse.  

 
Hvem er et efterskoleophold for?

 

 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

 

Et efterskoleophold er for dig, som:

 • Vil blive mere selvstændig.
 • Vil have nye venner – måske for livet
 • Vil lære at tage ansvar for dig selv og dine medmennesker
 • Vil have bedre sociale kompetencer.
 • Vil lære at være en del af et godt fællesskab
 • Vil udvikle dig og blive mere voksen og moden
 • Vil fordybe dig fagligt
 • Vil dyrke dine interesser som for eksempel idræt, musik eller teater
 • Vil bo på din skole, hvor dine venner og lærere bliver som din familie 
 • Vil blive bedre til skriftligt og mundtligt dansk
 • Vil have mere selvtillid og tro på dig selv
 • Vil hæve dine karakterer
 • Vil blive uddannelsesparat
Dansk som andetsprog

 

 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

 

For tosprogede elever, som har behov for ekstra danskundervisning, er der mulighed for at få dansk som andetsprog på mange efterskoler. 

Formålet med faget ”dansk som andetsprog” er at forbedre tosprogede unges dansklæsning, stavning, ordforråd, udtale og udtryk. Det giver de bedste forudsætninger for videre uddannelse. 

Du kan finde de efterskoler, der tilbyder dansk som andetsprog under Find en efterskole 


Reserverede pladser

 

 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

 

En række efterskoler reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge. Hent listen over skolerne her

For spørgsmål til listen, kontakt Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk eller tlf. 3317 9586.

 

Særligt til forældre

 

Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

 

Er du som forælder bekymret for at sende dit barn på efterskole? 
Din bekymring er helt naturlig. Som forælder kan det være svært at give slip på sit barn i en længere periode. Du kan være bekymret for, om dit barn får mad til tiden, om det trives socialt, får hjælp og omsorg, når det har brug for det etc. Husk at på en efterskole er der altid en voksen, som dit barn kan kontakte.

Gør efterskoleopholdet trygt for dig selv og dit barn 
Den bedste kur mod dine bekymringer er grundig informationssøgning, når I skal finde den rigtige efterskole. Tag gerne på besøg på efterskolen, før I vælger skole. Her får I mulighed for at møde personalet, dele jeres tanker med dem og stille alle de spørgsmål, I har brug for. 
God kommunikation med efterskolen er vigtigt. Husk at aflevere oplysninger om barnets eventuelle behov i forhold til medicin, allergi eller andre behov i hverdagen for fx at bede, faste eller andet til skolen. 

Under selve efterskoleopholdet skal du som forælder kommunikere med den unges kontaktlærer og støtte op om dit barn ved at møde op til forældresamtaler og arrangementer på skolen. Kontaktlæreren er den lærer på efterskolen, som har et særligt ansvar for dit barns trivsel under efterskoleopholdet. 

Her kan du få flere gode råd

Regler på efterskolerne
Alle efterskoler har regler og rammer. For eksempel er alle efterskoler røgfri og alkohol og stoffer er strengt forbudt. Der er faste sengetider og typisk en ’stilletime’, hvor eleverne laver lektier på værelserne.  Hvis man ikke følger den pågældende skoles regler, kan man blive bortvist. Du kan læse meget mere om regler på de enkelte efterskolers hjemmesider. 


Hvad koster det?

 

 Arabisk

 

Farsi

 

 Somali

 

Tyrkisk 

 

Urdu

 

 

Hvad koster et efterskoleophold?
Et efterskoleophold koster alt mellem 50.000 og 100.000 kr. Det beløb kan inddeles i elevstøtte, individuel supplerende støtte, evt. stipendier og endelig egenbetaling. 
 
Elevstøtte
Elevstøtten bliver betalt af staten. Alle kan få elevstøtte til deres efterskoleophold. Hvor høj støtten er, det afhænger af forældrenes indkomst. Hvis man har en høj indkomst, er elevstøtten lav, hvis man har en lav indkomst, er elevstøtten høj. 
 
Stipendier
Stipendier er en tilskudsordning til efterskoleophold for flygtninge- og indvandrerunge og herboende grønlandske unge, der kommer fra økonomisk trængte familier. 
Formålet med stipendieordningen er at give motiverede unge flygtninge og indvandrere muligheden for at komme på efterskole.
Stipendiet er pr cirka 30.000 kr. om året. Det kan søges af alle unge, hvis forældre har en indkomst under 375.000 kr. (2 kalenderår forud for skoleårets start) og som er flygtning, indvandrer eller efterkommer fra et ikke-vestligt land.
Stipendiet kan søges i Efterskoleforeningen gennem elevens KUI/UU-vejleder, klasselærer eller anden kontaktperson. Du kan læse mere om betingelser for stipendiet og udfylde ansøgningsskemaet her.
Har du spørgsmål vedrørende stipendieordningen, kan du kontakte Hanne Skøtt på direkte telefon 3317 9586 eller mail hs@efterskolerne.dk.

Individuel supplerende støtte
Individuel supplerende støtte kan du få i særlige tilfælde. Det er den enkelte skole, der administrerer støtten og tildeler den efter en individuel vurdering. Du skal søge støtten på den efterskole, du ønsker at gå på. Herefter foretager skolen en individuel vurdering af din ansøgning. Du kan læse mere om muligheder for økonomisk støtte her
 
Egenbetaling
Egenbetaling er det beløb, som dine forældre skal betale, når diverse former for støtte er trukket fra. Brug vores Prisberegner her
Læs mere om særlige muligheder for økonomisk støtte her 

Se mere om hverdagen på en efterskole

Indhold kan ikke vises...

Indholdet kræver accept af cookies for at kunne vises