Af Louise Wethke Buch og Anna Rossman Thejsen 

542 stemte for, 194 stemte imod, og 151 stemte blankt, da medlemsforslaget ’Bæredygtige efterskoler’ skulle til afstemning på Efterskolernes generalforsamling 2023. Dermed blev forslaget vedtaget.

Det er en række medlemmer af Efterskolernes bæredygtighedsnetværk, der har fremsat forslaget, og det blev på generalforsamlingen præsenteret af forstander på Flakkebjerg Efterskole, Jan Coermann.

Inden medlemmerne skulle stemme om forslaget, var der flere, der tog ordet for at kommentere på forslaget. Flere var positivt stemte over for forslaget, men nogle udtrykte også bekymring for, hvor meget forslaget forpligter den enkelte skole.

Jan Coermann svarede på bekymringerne med at sige, at ønsket hos ham og de andre forslagsstillere ikke er at blande sig i, hvordan den enkelte skole arbejder for at blive mere bæredygtig.

”Vi vil gerne holde fast i, at hvis vi stemmer for i dag, så forpligter vi os til at arbejde med det ude på den enkelte skole. Vi vil ikke pege fingre ad nogen. Vi vil bare gerne fremme refleksionen, så hver enkelt skole gør det så godt som muligt,” sagde Jan Coermann.

Forslaget var det eneste medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen.

Om forslaget ’Bæredygtige efterskoler’

En række medlemmer af Efterskolernes bæredygtighedsnetværk fremsatte et forslag til behandling på Efterskolernes generalforsamling 4. marts 2023. Hovedtrækkene i forslaget er:

  • Efterskolernes bestyrelse forpligter sig til at undersøge perspektiverne i at skrive bæredygtighed ind i efterskoleloven
  • Hver enkelt efterskole forpligter sig til at afsøge, om skolens drift kan blive mere bæredygtig, og hvordan de kan arbejde med bæredygtighed i den pædagogiske praksis