Medlem. Foto: Louise Buch

”Det vigtigste var debatten om bæredygtighed”

Kim Schack

  • Pedel på Sundeved Efterskole
  • Deltager i sit 11. årsmøde

”Det vigtigste, jeg tager med hjem, er debatten om bæredygtighed på efterskoler. I medlemsforslaget står der, at driften på efterskoler skal være mere bæredygtig, men jeg er i tvivl, om man har tænkt på, hvor store økonomiske konsekvenser det vil have for skolerne, hvis driften og hele varmedelen skal gøres bæredygtig. Affaldssortering er den nemme post, som man kan bringe ind i det pædagogiske arbejde i samarbejde med eleverne. Det er omkostningstungt, når man skal omlægge hele driften, især hvis man i forvejen opvarmer med gas eller olie.

På Sundeved er vi godt med i forhold til den grønne omstilling. Vi har bl.a. skiftet fra gas til biobrændsel og har solceller. Jeg synes egentlig, at forslaget er udmærket, men jeg tror bare ikke, man har tænkt økonomien ind i forhold til, hvor meget det vil koste en efterskole at omlægge driften, og hvor mange år det vil tage. Jeg tror da, vi alle gerne vil være mere bæredygtige, men økonomien spiller altså en rolle. Men jeg synes, at diskussionen er god, og det er sindssygt godt at lære vores unge mennesker, hvor vigtigt det er. Men jeg tror, det handler lige så meget om at italesætte over for de unge, at de skal være med til at gøre noget for at gøre skolen mere bæredygtig.”

Medlem. Foto: Louise Buch

”Det kom bag på mig, at der mangler mangfoldighed”

Nanna Poppel

  • Lærer på Næsgaard Efterskole
  • Deltager i sit første årsmøde

”Jeg er lige blevet uddannet i sommer, så det er sjovt at komme på årsmødet og få indblik i alt det, der også ligger bagved den enkelte efterskole og få belyst ting, man ikke nødvendigvis lægger mærke til i hverdagen. Det kom bag på mig, at der mangler mangfoldighed på efterskoler. Årsmødet har på den måde belyst nogle ting og givet mig stof til eftertanke. Jeg kan godt se pointen i at, vi skal have mere mangfoldighed på efterskoler, men det lyder også som en stor udfordring, for et efterskoleophold koster mange penge, og unge fra andre kulturer kender ikke til efterskoler. Det var dog også tankevækkende, at Geeti Amiri under paneldebatten sagde, at der ikke var mange i salen med anden etnisk baggrund. Det, tror jeg også, har indflydelse på elevfordelingen på efterskoler.”
Medlem. Foto: Louise Buch

”Det er vigtigt med en konstruktiv debat”

Nikolai Vangkilde Terp

  • Forstander på Skals Efterskole
  • Deltager i sit 20. årsmøde
”Det vigtigste for mig er, at der igen var en debat på årsmødet og i en rigtig god tone. Jeg synes, det har svinget i nogle år, hvor der for nogle år tilbage var en hård tone i debatten om store og små skoler. Derefter har vi haft nogle år næsten uden debat. Det er vigtigt med en konstruktiv debat, så det bliver medlemmernes forening, og at det, vi sætter på dagsordenen, kommer nedefra. Hvis vi vil opdrage vores unge mennesker ude på skolerne til at blive demokratiske medborgere, er vi også nødt til selv at være det. Jeg kunne især godt lide debatten om bæredygtighedsforslaget. Det er i virkeligheden en debat, der går ind og strammer lidt om hver enkelt skoles frihed, så der er noget på højkant. Det er svært at være uenig i indholdet i forslaget, men jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at udmønte sig i virkeligheden.”