Frie Fagskolers sekretariat flytter fra Ny Vestergade til Vartov i Farvergade, hvor foreningen fremover vil have fælles kontor og regnskabs- og lønadministration med Efterskolerne. Frie Fagskolers medlemmer bliver fra 1. maj 2023 associerede medlemmer af Efterskolerne og vil dermed kunne deltage i kurser og konferencer, som arrangeres af Efterskolerne, ligesom frie fagskoler vil kunne benytte Efterskolernes juridiske rådgivning.

Foreningen af Frie Fagskoler vil fortsat have selvstændige kommunikations- og markedsføringskanaler samt egen interessevaretagelse over for myndigheder og politiske interessenter.
Frie Fagskolers formand, Jesper Bienkowski, glæder sig over det udvidede serviceniveau, foreningen nu kan tilbyde medlemmerne.

"Det siger sig selv, at vi nu kan tilbyde medlemmerne af Frie Fagskoler et større og stærkere fællesskab omkring det at udvikle og drive frie kostskoler. I foreningen vil vi fortsætte arbejdet med at skabe politisk opmærksomhed omkring vores særlige skoleform og vores elever, der brænder for erhvervs- og praksisfaglige fag."

Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, glæder sig også til det nye, tættere samarbejde

"Frie Fagskoler deler lovgrundlag med efterskolerne, og vi er både værdimæssigt og praktisk i familie. Vi er fælles om at være frie kostskoler, og begge skoleformer er forpligtet på at levere livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse til Danmarks unge. Det er helt naturligt, at vi arbejder endnu tættere sammen. Vi glæder os til at byde Frie Fagskoler velkommen på Vartov."