Af Louise Grønkjær

”Der er en linje i projekt Me&We. Det taler godt ind i vores værdier. Det er meget relevant og bruges som afsæt til videre samtaler med eleverne. Eleverne bliver mere sig selv.”

Det udtaler Torben Teglgaard, som er forstander på Øse Efterskole, i en ny evaluering af trivselsprojektet Me&We, som bureauet Pluss Leadership har lavet.

Evalueringen, som baserer sig på fokusgruppeinterviews, konkluderer, at ”Skolerne er glade for at deltage i Me&We, og de udtrykker generelt stor tilfredshed med materialet, som er relevant og grundigt”.

En anden af de tilfredse skoler er Eisbjerghus Internationale Efterskole:

”Trivselsarbejdet er blevet mindre personbundet. Nu er det mere et fælles anliggende. Me&We rammer den store gruppe. Når vi arbejder på denne måde, er vi med til at styrke alle eleverne. Vi har fået et fælles sprog blandt elever og lærere. Vi har fået nogle kommunikationsredskaber, nogle forståelsesredskaber og nogle kommunikationsstrategier. Redskaber, der gør det naturligt at tale om det, der er svært. Det er ikke så farligt. Eleverne føler sig anerkendt. Vi har intet værelsesfnidder. Det er første år nogensinde! Opsamlingspunkterne efter hver aktivitet er GULD værd!," svarer lærerne Birthe Marie Lausten, Rikke Thygesen og Peter Alkjærsig samt afdelingsleder Charlotte Rønnow Tegen i evalueringen.

Eleverne er heller ikke i tvivl om, at de får meget ud af at være med i projektet. I evalueringen svarer de, at de har lært, at "man kan have noget til fælles med nogen, man ikke troede", at "det er ok at fejle", at "det er vigtigt at være mig selv" og at "tænke på min rolle i fællesskabet".

Eleverne svarer også, at de vil "invitere folk ind",  "tro mere på mig selv", "være mere åben og droppe mine fordomme" og "huske på, hvad der betyder noget for mig".

Øse Efterskole og Eisbjerghus Internationale Efterskole er to af de 31 skoler, der deltager i Me&We dette skoleår. Næste skoleår er der plads til 45 skoler, og det er nu, I skal til tasterne, hvis jeres skole vil være med.

Som deltager i Me&We får I bl.a.:

 • En video-præsentation og introduktion til Me&We til hele personalegruppen 
 • Kompetenceudvikling af minimum to lærere, der skal fungere som ambassadører, på tre heldags workshops. På workshops klædes ambassadørerne på til at undervise i materialet og til at videreformidle til kolleger på efterskolen. Ligeledes får ambassadørerne et netværk med andre ambassadører, som de kan sparre med undervejs. De tre workshops er fordelt henover skoleåret og har følgende fokus:
  Workshop 1: Den gode opstart. Indføring i og afprøvning af materialet. Afholdes ultimo april 2021.
  Workshop 2: Erfaringsudveksling. Sparring og gode eksempler deles og udfordringer drøftes. Afholdes november 2021.
  Workshop 3: Forankring. Fra projekt til kultur. Afholdes marts 2022.
 • Fysiske materialekataloger samt login til Me&We’s hjemmeside. Her finder I PowerPoints, lyd- og filmklip, elev- og lærerark samt 'best practise'-videoer med gode råd fra projektskoler i skoleåret 2020-2021 og bud på årsplaner, der har vist sig at være brugbare og bæredygtige.
 • Tilbud om individuel sparring telefonisk, online eller evt. som fysisk skolebesøg af projektleder Mie Juul Ingerslev gennem hele skoleåret 2021-2022.

Som deltagende skole forpligter I jer på, at:

 • ledelsen bakker op omkring projektet. 
 • minimum to ansatte har en oprigtig interesse i at være ambassadører for Me&We. 
 • hver ambassadør deltager i tre workshops.
 • ambassadørerne har tæt kontakt med projektleder Mie Juul Ingerslev.
 • ambassadørerne informerer personalegruppen på skolen og sikrer, at lærerne ved, hvordan de skal gribe de enkelte øvelser og aktiviteter an.
 • udarbejde årsplan med materialets tematikker.
 • evt. tilbyde værtsskab for en workshop (forplejning dækkes af projektet).

Me&We ambassadørerne i indeværende skoleår anbefaler, at:

 • skolen deltager med tre til fem ambassadører, hvoraf én ambassadør repræsenterer ledelsen.
 • hver ambassadør tildeles 30 forberedelsestimer.
 • hver lærer tildeles 10-15 forberedelsestimer.
 • afsætte 3x3 timers pædagogiske dage dedikeret til Me&We (fx august, november og marts).
 • sætte Me&We på medarbejdermøder som et fast punkt til orientering, evaluering og afprøvning af aktiviteter.

Sådan kommer I med

Motiveret ansøgning på max en side sendes til projektleder på Me&We, Mie Juul Ingerslev: mie@efterskolerne.dk.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En kort beskrivelse af jeres skole.
 • En kort beskrivelse af, hvordan I arbejder med trivsel på nuværende tidspunkt.
 • En kort beskrivelse af, hvad I ønsker at få ud af deltagelsen.
 • En præsentation af de ambassadører, jeres skole ønsker skal være tilknyttet projektet, samt ambassadørenes kontaktinformationer.

Deadline for ansøgning er fredag den 12. februar 2021. Der ønskes et bredt udsnit af efterskoler, hvad angår skolestørrelse, skoleprofil og geografisk placering.