Af Louise Wethke Buch 

”I de tre måneder jeg er her, kommer jeg til at tage både grønne, gule og røde beslutninger.”

Sådan sagde Flemming Horsfeldt på et af sine første lærermøder på Horne Efterskole, hvor han har været midlertidig forstander fra august til 31. oktober 2021.

Den tidligere forstander Mogens Dalager Jensen stoppede efter 18 år i marts 2021. Indtil sommerferien ansatte bestyrelsen en vikar i håb om at finde en ny forstander inden det nye skoleår. Da skolen stadig manglede den rette kandidat til forstanderposten, tiltrådte Flemming Horsfeldt som interim leder. Flemming Horsfeldt har tidligere været lærer på Horne Efterskole, er uddannet psykoterapeut, har flere lederuddannelser bag sig og har bl.a. arbejdet som leder på både en friskole og en privatskole.

I de tre måneder, han var ansat som midlertidig forstander på Horne Efterskole, satte han sig for at gøre det så nemt som muligt for den nye forstander at starte.

”Jeg kunne godt bare have været parkeringsvagt, men det holder mit temperament ikke til. Jeg er et udviklingsmenneske, og jeg er optaget af, hvad der sker, når en forstander forlader roret. Der opstår et tomrum, og hvordan griber man det an?” siger han.

”Interim ledelse handler om at komme ind i en organisation og lytte, være i dialog med medarbejderne, tage beslutninger og sørge for, at landingsbanen er klar til den kommende og blivende forstander."

- Flemming Horsfeldt, interim leder på Horne Efterskole fra august til oktober 2021

Samtidig med at Flemming Horsfeldt både skulle fungere som midlertidig forstander med alt, hvad det indebærer af personaleansvar og elev- og forældrekontakt, havde han fokus på udvikling af skolen i tæt samarbejdede med skolens bestyrelse og ansatte. Som noget af det første holdt han individuelle samtaler med alle medarbejdere for at finde ud af, hvad de hver især gerne ville have ændret på kort og på lang sigt. Flemming Horsfeldt fandt bl.a. ud af, at de manglede resurser i køkkenet, og han ansatte derfor en ny køkkenmedarbejder.

”Interim ledelse handler om at komme ind i en organisation og lytte, være i dialog med medarbejderne, tage beslutninger og sørge for, at landingsbanen er klar til den kommende og blivende forstander. Jeg har fjernet sten fra banen, så indflyvningen bliver så god og tryg for den nye forstander som overhovedet muligt,” siger han.

Vigtigt, at en midlertidig leder er aktiv
For køkkensouschef på Horne Efterskole, Luca Giovanni Tosto, har det især været vigtigt, at skolens midlertidige forstander har været en aktiv forstander, som personalet kunne komme til.

”Nu har vi haft tre forskellige forstandere på et år, og det kan være svært at vide, om man kan gå til en midlertidig forstander. Det har været fantastisk at have Flemming her, fordi han fra dag ét har sagt, at selvom han ikke er på skolen i så lang tid, vil han gøre alt for at hjælpe os. Efter tre måneder med Flemming faldt alt bare på plads, ” siger han.

Flemming Horsfeldt lægger ikke skjul på, at det også kan skabe utryghed på efterskolen, når der må ansættes en midlertidig leder i stedet for en blivende forstander. Når det som i tilfældet på Horne Efterskole ikke har kunnet lade sig gøre at finde den nye, blivende forstander i første omgang, ser Flemming Horsfeldt det som en fordel at få en ind udefra i stedet for at konstituere en lærer eller viceforstander på skolen, som i en periode ville være væk fra sine arbejdsopgaver.

”Det allerbedste ville jo være, hvis den nye forstander kan tiltræde lige efter, den anden træder af – og allerhelst køre et parløb sammen med den tidligere forstander. Det kan være svært for medarbejderne at vide, hvor mange aftaler, man kan lave med en midlertidig forstander. Men jeg synes, vi har skabt et forpligtende samarbejde de tre måneder, jeg har været her på Horne Efterskole, hvor vi har villet noget med hinanden,” siger Flemming Horsfeldt.


”Det har været betryggende, at Flemming har taget hånd om nogle praktiske, ledelsesmæssige opgaver, så den nye forstander får tid og mulighed for at lære både sine nye kolleger, skolen og skolens ånd at kende først.”

- Martin Stenbjerg Christensen, bestyrelsesformand på Horne Efterskole

Ifølge Nikolaj Hummelmose, der er lærer på Horne Efterskole, har det også været en fordel at få en ind udefra i mellemperioden.

”Det har været sundt at få nogle nye øjne på skolen. Samtidig har Flemming lyttet til alle ansatte, så tingene både bliver løst så godt som muligt for den nye forstander og alle medarbejdere,” siger han.

Giver stafetten videre
Mens Flemming Horsfeldt har været interim leder på Horne Efterskole, har bestyrelsen fundet den rigtige kandidat til forstanderposten. Niels Christian Sunesen, som kommer fra en stilling som skoleleder på en folkeskole, tiltrådte 1. november som ny forstander på Horne Efterskole. Ifølge skolens bestyrelsesformand, Martin Stenbjerg Christensen, har det givet en ro at have Flemming Horsfeldt i spidsen for Horne Efterskole i perioden inden, de fandt den rigtige til stillingen.

”Vi havde brug for, at der var en, der kunne skabe ro og overblik, mens vi havde en ansøgningsrunde mere. Det kan være tidskrævende for en ny forstander at danne sig et overblik, så det har været betryggende, at Flemming har taget hånd om nogle praktiske, ledelsesmæssige opgaver, så den nye forstander får tid og mulighed for at lære både sine nye kolleger, skolen og skolens ånd at kende først,” siger han.

I november måned er Flemming Horsfeldt stadig ansat på skolen 10 timer om ugen som ledelseskonsulent for Niels Christian Sunesen. En af de ting, Flemming Horsfeldt giver videre til den nye forstander er 16 punkter, han har nedskrevet i samarbejde med de ansatte, der hedder ’Horne gentænkt’ og er de ansattes visioner for fremtiden.

”Nu giver jeg stafetten videre til den nye forstander,” siger Flemming Horsfeldt.

Flemming Horsfeldts tre råd til interim ledelse:

 1. ”Lyt og vær i dialog med alle skolens ansatte og bestyrelse. Jeg ser det som en vigtig opgave for en midlertidig leder at forstå, hvad skolens ansatte og bestyrelse oplever, går godt, og hvad der kan være op ad bakke. Den dialog skaber afsæt for at kunne udvikle skolen.”
 2. ”Udfordr den eksisterende kultur med afsæt i dine personlige og ledelsesmæssige kompetencer. En midlertidig leder kan give efterskolen et fagligt og pædagogisk eftersyn med fremmede øjne. At stille spørgsmål til skolens kultur og vaner kan også være med til at skabe refleksion blandt de ansatte.”
 3. ”Skab bæredygtige beslutningsgrundlag, og gennemfør værdiskabende resultater, som strækker sig længere end det igangværende skoleår. Det kan være ’grønne beslutninger’, som ikke kun tages af forstanderen alene, men som er baseret på samtaler med og mellem de ansatte.”
Flemming Horsfeldt, midlertidig forstander på Horne Efterskole

Blå Bog

 • Flemming Horsfeldt, 57 år
 • Uddannet lærer fra Silkeborg Lærerseminarium i 1991
 • 1991-1998: Har arbejdet som lærer på bl.a. Horne Efterskole
 • Har taget to lederuddannelser og er uddannet psykoterapeut
 • Har derefter arbejdet som pædagogisk administrativ konsulent i Hjørring Kommune og udviklingskonsulent i CVU Nordjylland
 • Flyttede til Grønland i 2004 og var undervisningsinspektør i KIIP
 • 2007-2021: Havde selvstændig konsulentvirksomhed med opgaveløsninger i Danmark og Grønland
 • 2011-2014: Skoleleder på Vendsyssel Friskole
 • 2014-2020: Skoleleder på Privatskolen i Frederikshavn
 • Interim leder på Horne Efterskole fra august til 31. oktober 2021
 • Starter fra 1. november 2021 egen klinik i Hjørring som psykoterapeut og ledelseskonsulent
 • Er gift og har fire børn