Af Louise Wethke Buch

Stipendieordningen En Håndsrækning giver familier mulighed for at få dækket noget af egenbetalingen til deres barns efterskoleophold. Stipendiet finansieres af Egmont Fonden og administreres af Efterskolerne. Der er åbent for ansøgninger for skoleåret 2023/24 i perioden 13. marts til 4. april 2023.

En Håndsrækning har støttet økonomisk trængte familier med hjælp til at betale et efterskoleophold siden 2017, og der er igen i år bevilget penge til, at ca. 100 familier kan få tildelt stipendier fra En Håndsrækning á 20.000 kr.

Hvem kan søge En Håndsrækning?

  • Familier bosiddende i Danmark med en årlig husstandsindkomst under 275.000 kr. kan søge om 20.000 kr. i tilskud til egenbetalingen til et efterskoleophold. Det er husstandsindkomsten for 2021, der er grundlaget for beregningen
  • Det er ikke en forudsætning for at søge, at man er optaget på en efterskole. Når eleven indmeldes på en efterskole, udbetales stipendiet til efterskolen i to årlige rater for at nedsætte egenbetalingen til efterskoleopholdet
  • Det er et krav, at der kan dokumenteres særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt hos den unge. Dokumentationen kan f.eks. være en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende. Dokumentationen skal vedhæftes ansøgningen