Af Louise Grønkjær

”Da jeg startede på efterskolen, var jeg stræbende efter at blive bedre til alle skriftlige fag. Men som tiden gik, fandt jeg ud af, at gå på efterskole giver dig venner for livet. Jeg er blevet meget bedre til tech, hvilket jeg er mega glad for. Jeg er mega glad for det, fordi jeg en dag gerne vil være robotingeniør, og det føler jeg, efterskolen har hjulpet mig tættere på.”

Sådan skriver en af de elever, som sidste år kom på efterskole med støtte fra Egmont Fondens stipendieordning ”En Håndsrækning”. ”En Håndsrækning” er målrettet elever, som kommer fra familier med få økonomiske midler, og som har social eller læringsmæssig udsathed. Det skoleår, vi netop har taget hul på, er det tredje år, hvor elever kan få støtte til et efterskoleophold gennem ”En håndsrækning”.

Efterskoleforeningen har via en spørgeskemaundersøgelse spurgt 30 af de elever, som sidste år modtog støtte fra Egmont Fonden, hvad de fik ud af deres efterskoleophold. Fælles for dem er, at de oplever at have rykket sig fagligt.

”Jeg er blevet bedre i de fleste fag, fordi jeg har haft mere fokus, og at jeg fik en bedre hjælp end folkeskolen,” skriver en af eleverne, mens en anden skriver, at hun er blevet ”meget bedre til dansk, fordi jeg har haft gode lærere, der har hjulpet mig på den rigtige måde”.

”Jeg er blevet bedre til at strukturere min egen tid, og til at komme til timer, fordi jeg rent faktisk har lyst til at tage til timer,” skriver endnu en elev.


De øvrige vidnesbyrd fortsætter i samme stil: 

”Jeg er især blevet bedre til matematik og dansk. I dansk er jeg blevet en bedre læser. Lærerne hjælper mig meget bedre, og det er mere spændende at gå i skole,” skriver en elev, mens en anden formulerer sig således: 

”Inden jeg startede på efterskole, syntes jeg, alt det faglige var rigtig svært. Nu synes jeg, at jeg er blevet bedre og har rykket mig lidt og vil gerne rykke mig mere. Jeg synes, det er rart, at vi lærer på en anderledes måde, da jeg bedre forstår det.” 

Også socialt udbytte 
Eleverne giver ikke alene udtryk for at have fået et fagligt udbytte. De oplever også, at efterskoleopholdet har styrket deres sociale færdigheder. 

”Jeg er blevet bedre til at snakke foran andre og giver ikke så slet op, når jeg møder udfordringer,” skriver en, mens en anden skriver, at hun er blevet ”bedre til at fungere og arbejde sammen med andre”. 

”Efterskole skal være for alle uanset baggrund. Elevernes vidnesbyrd viser, hvordan et efterskoleophold kan løfte dem både fagligt og socialt, og det er et ansvar, som vi meget gerne tager på os”

- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

”Jeg har udviklet mig personligt og fysisk, og jeg er også blevet meget udadvendt, hvilket jeg synes, jeg har fået en stor forståelse for ved at gå på efterskole. Jeg har lært meget følelsesmæssigt ved at bo med tre andre på et værelse og have en masse nye venner at kende. Udfordringer er jeg også blevet bedre til både i forståelse med venner og generelt at være på en efterskole. Efterskole bringer mange værdier personligt set videre i livet, og det er jeg mere end glad for at tage med mig, når jeg slutter,” lyder det i endnu et af vidnesbyrdene.

Torben Vind: Efterskole er for alle 

Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, sætter stor pris på Egmont Fondens bevilling, som er i tråd med Efterskoleforeningens ambition om, at efterskolerne skal være mangfoldige.

”Efterskole skal være for alle uanset baggrund. Elevernes vidnesbyrd viser, hvordan et efterskoleophold kan løfte dem både fagligt og socialt, og det er et ansvar, som vi meget gerne tager på os,” siger Torben Vind Rasmussen. 

Hos Egmont Fonden er direktør i fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, ikke i tvivl om, at det er en god investering at sende de unge på efterskole. 

”Et efterskoleophold giver unge mulighed for at skifte miljø på et kritisk tidspunkt i deres liv. For mange bliver efterskolen en ny start, hvor de kan vende negative skoleoplevelser til noget bedre, genfinde deres motivation for at lære, styrke deres sociale relationer eller få sociale problemer i hjemmet på afstand. Det kan være med til at give dem det faglige, personlige og sociale boost, som kan gøre dem i stand til at komme godt videre i livet”, siger Henriette Christiansen. 

Vidnesbyrdene fra stipendiemodtagerene er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Efterskoleforeningen blandt 30 af de elever, som sidste år fik støtte gennem Egmont Fondens stipendie ”En håndsrækning”. Eleverne er anonyme i denne artikel af hensyn til deres privatliv. Efterskoleforeningen er bekendt med deres identitet. 

En Håndsrækning

 "En Håndsrækning” er et femårigt partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen.  Egmont Fonden har i perioden afsat i alt fem millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler. Efterskoleforeningen administrerer ordningen.

Familier med indkomster under 240.000 kroner årligt kan søge om 20.000 kroner i tilskud til egenbetalingen.  Eleverne kan både få støtte til at komme på specialefterskoler, ordblindeefterskoler og almene efterskoler gennem ”En Håndsrækning”.
I dette skoleår (2019/20) har 42 elever fået støtte til deres efterskoleophold gennem ”En Håndsrækning”. I marts 2020 åbnes der for ansøgninger til stipendier til skoleåret 2020/21.