Særlig feriegodtgørelse optjent i indefrysningsperioden 1. januar 2020 – 31. august 2020
Ultimo april 2021 skal skolerne udbetale den særlige feriegodtgørelse, som blev optjent i den sidste del af indefrysningsåret 1. januar 2020 til 31. august 2020. Dog skal der kun udbetales 0,5% i særlig feriegodtgørelse, da resten er indeholdt i det beløb, som afregnes til Lønmodtagerens Feriefond.

Ansatte, der følger statens ferieaftale, optjener 1,5 % af den ferieberettigede løn i særlig feriegodtgørelse. Men da der i indefrysningsbeløbet, der er indberettet til Lønmodtagernes Feriefond, allerede er medregnet den ene procent, der følger af ferieloven, skal der for perioden fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 kun afregnes med 0,5 %.

Særlig feriegodtgørelse optjent efter den nye ferielov fra 1. september 2020
Efter den nye ferielov skal medarbejderne enten have udbetalt den særlige feriegodtgørelse i samme periode, som ferien afholdes, eller to gange årligt i både maj og august måned. Dette er en ændring i forhold til den gamle ferielov, hvor beløbet blev udbetalt samlet én gang årligt med april- eller majlønnen.

Vælger skolen at betale den særlige feriegodtgørelse to gange årligt i stedet for løbende i forbindelse med afvikling af ferien, skal der ultimo maj 2021 udbetales 1,5% feriegodtgørelse for ferieårets første 9 måneder – perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. I august 2021 udbetales godtgørelsen for ferieårets sidste 3 måneder – perioden 1. juni 2021 til 31. august 2021.