Særlige feriedage (også kaldet den 6. ferieuge) optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 skulle være afviklet i perioden 1. maj 2020 til 30. april 2021. Bemærk, at særlige feriedage stadig følger principperne for optjenings- og afviklingsperioder svarende til den gamle ferielov.

Såfremt de ikke er afviklet, skal de enten udbetales med aprillønnen 2021 eller aftales overført til den kommende ferieafholdelsesperiode, som er 1. maj 2021 til 30. april 2022.

Beløbet til udbetaling beregnes som 0,5% pr. særlig feriedag af den ferieberettigede løn for optjeningsperioden. Skal alle 5 dage udbetales, er det således 2,5% af den ferieberettigede løn for kalenderåret 2019.

Ledelse og medarbejder kan i stedet for udbetaling aftale, at dagene overføres til senere afvikling. Aftalen skal være skriftlig og underskrevet af ledelsen og medarbejderen inden udgangen af april 2021.