Baunehøj
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 1. juni 2024

Tilføjet: 8. maj 2024

Adresse

Baunehøj Efterskole

Runegaards Alle 30

3630 Jægerspris

Kontakt

Forstander Ulrik Goos Iversen, 3035 7303
Viceforstander Kristian Damgaard, 2943 5601 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

På Baunehøj Efterskole ønsker vi at forbedre og systematisere vores inklusionsindsats og søger derfor en medarbejder til at koordinere arbejdet med elever med særlige behov. 

Arbejdsopgaverne bliver bl.a.:

  • Indhentning af oplysninger som ligger til grund for inklusion og støttetimer.
  • Visitering af kommende elever ved samtale og gennemgang af skoleudtalelser, PPR, udredning mv.
  • Udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner, indhentning af støttetimer og udarbejdelse af skoleudtalelse ved skoleåret afslutning.
  • Løbende kontakt med forældre, kommunens sagsbehandler, socialforvaltning, UU-vejledere, mentorer, skolelærere mv. inden, under og efter efterskoleopholdet.
  • Støtte og sparring til inklusionseleverne og deres lærere i løbet af skoleåret så eleverne bedst muligt kan indgå i det forpligtende fællesskab.

Ansættelsen er en fuldtidsstilling ved en kombination med undervisning eller andre pædagogiske og/eller administrative opgaver på skolen.

Baunehøj Efterskole er en naturskøn, grundtvigsk efterskole med 104 elever på 10. årgang. Vi er meget stolte af vores skole, som er kendetegnet ved tillidsfulde relationer og god kommunikation mellem medarbejdere og elever. Vi opfatter os selv som et praktisk, forpligtende fællesskab, hvor elever og medarbejdere er sammen om at drive skolen.

Der kan stilles tjenestebolig til rådighed.

For yderligere oplysninger kontaktes forstander Ulrik Goos Iversen 30 35 73 03 eller viceforstander Kristian Damgaard 29 43 56 01. Ansøgning med CV og referencer samles i én pdf-fil og sendes til ug@baunehoej.dk senest den 1. juni 2024. Samtaler gennemføres i uge 25 2024.

Afhængig af stillingens sammensætning, forhandles løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer.

Ansættes du i en stilling som lærer, vil løn - og ansættelsesvilkår ske efter gældende overenskomst mellem LC og Skatteministeriet.

Læs mere om skolen på www.baunehoej.dk