Baunehøj
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 1. juni 2024

Tilføjet: 8. maj 2024

Adresse

Baunehøj Efterskole

Runegaards Alle 30

3630 Jægerspris

Kontakt

Forstander Ulrik Goos Iversen, 3035 7303
Viceforstander Kristian Damgaard, 2943 5601 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Da vores lærerpar flytter sydpå, har vi to lærerstillinger på fuld tid og til fast ansættelse fra 1. august 2024.

Tilsammen skal de to lærere kunne dække dansk, engelsk og matematik, men det er vigtigste for os, er lærere, der vil noget og som kan engagere sig i skolens liv og værdier. Desuden er vi nysgerrige på, hvilke andre fag og aktiviteter du kan byde ind med. Fx tysk, kor, naturfag, idræt, bevægelse, medborgerskab, IT, køkken, uddannelsesvejledning, keramik og andre kreative fag.

Stillingen indeholder aften- og weekendvagter, kontaktlærerfunktion og deltagelse i skolens liv i øvrigt. Som alle andre medarbejdere på skolen skal du tage del i det praktiske fællesskab, som Baunehøj Efterskole er. Vi vedligeholder skolens udeområder og bygninger sammen, og evner og interesse inden for disse områder er bestemt relevante.

Baunehøj Efterskole er en naturskøn, grundtvigsk efterskole med 104 elever på 10. klasses niveau. Vi er meget stolte af vores skole, som er kendetegnet ved tillidsfulde relationer og god kommunikation mellem medarbejdere og elever.

Der kan stilles tjenestebolig til rådighed.

For yderligere oplysninger kontaktes forstander Ulrik Goos Iversen 30 35 73 03 eller viceforstander Kristian Damgaard 29 43 56 01. Ansøgning med CV og referencer samles i én pdf-fil og sendes til ug@baunehoej.dk senest den 1. juni 2024. Samtaler gennemføres i uge 25 2024.

Løn - og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem LC og Skatteministeriet.

Læs mere om skolen på www.baunehoej.dk