Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 15. maj 2024

Tilføjet: 25. marts 2024

Adresse

Høng Efterskole

Tranevej 15

4270 Høng

Kontakt

Viceforstander Thomas Østergaard, 3135 0464

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

På Høng Efterskole arbejder vi ud fra et menneskesyn, hvor ligeværd, respekt og dialog er i højsædet. Vi har en anerkendende tilgang, hvor tryghed, tillid og nærvær er nøgleord hos os.

Vi har brug for en ny kollega, som kan starte hos os 1. august 2024. Vi udvider elevtallet og får derfor brug for en lærer mere. Måske er det noget for dig.

Vi søger en lærer som…

 • kan undervise i følgende fag: Linjefaget Global, matematik og engelsk.
 • kan byde ind med spændende og interessante valgfag.
 • kan indgå i alle efterskolelivet opgaver, herunder aften- og weekendvagter og kontaktlærerfunktionen.
 • har lyst til - og gerne erfaring med Erasmus-projekter.
 • er en dygtig formidler og en god fortæller.
 • har et positivt livssyn.
 • har en anerkendende tilgang i arbejdet med unge mennesker.
 • ser sig selv som en holdspiller med fokus på team- og relationsarbejde.
 • måske har efterskoleerfaring.
 • måske kan spille et instrument og byde ind med fællessang!

Vi tilbyder…

 • en 100% stilling på en mindre arbejdsplads.
 • engagerede og dygtige kollegaer.
 • en positiv og samarbejdende personalegruppe med fokus på vidensdeling.
 • indflydelse og stor fleksibilitet i hverdagen.
 • en sjov og social arbejdsplads med mange forskellige mennesker.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Ansøgning sendes til viceforstander Thomas Østergaard på ansoegning@hoengefterskole.dk.

Ansøgningsfrist er onsdag den 15. maj 2024. Der vil blive afholdt samtaler torsdag den 23. maj 2024.


Yderligere oplysninger samt evt. aftale om rundvisning kan ske ved henvendelse til viceforstander Thomas Østergaard på 31350464.

Høng Efterskole - Tranevej 15 - 4270 Høng - www.hoengefterskole.dk