Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 14. april 2024

Tilføjet: 8. marts 2024

Kontakt

Landsgrav Friskole
Bagervej 5
4200 Slagelse

 

Bstyrelsesformand Jakob Andersen, 5278 5467
Viceskoleleder Niels Olsen, 2226 9670

 

Besøg skolens hjemmeside

Efter 10 år har vores vellidte og dygtige skoleleder på Landsgrav Friskole valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny skoleleder, der vil stå i spidsen for en traditionsrig friskole i rivende udvikling. Stillingen er med opstart 1. august 2024.

Om skolen
Landsgrav Friskole er en skole med mere end 150 år på bagen. Vi har op til 220 elever fra 0.-9. klasse og SFO for 0.-4. klasse. Vores skole udspringer af Grundtvig og Kolds værdier og børnesyn. Med mottoet, ”Vi danner hele livsduelige mennesker med hjerte, krop og forstand”, ønsker vi at give vores elever 10 værdiskabende år med fokus på en kreativ og praktisk orienteret undervisning. Vi vægter fællesskabet højt og værner om en skolekultur, hvor vi kender hinanden.

Om jobbet
Pædagogisk ledelse: Du skal fortsætte den tydelige retning for skolen med udgangspunkt i det store værdiarbejde, der er skabt igennem skolens historie. Du holder øje med nye pædagogiske strømninger og ved, hvad der rører sig inden for skoleverdenen. Vi har de sidste par år arbejdet med fællesskabende didaktikker, selvbestemmelsesteori og implementering af CO-teaching.

Personaleledelse: Du står i spidsen for ledelsesteamet og har det overordnede personaleansvar. Du skal sikre, at de rette kompetencer er til stede og sammensætte de forskellige medarbejdergrupper til gavn for elevernes undervisning og et godt fagligt niveau. Derudover bidrager du til den fortsatte udvikling af det positive arbejdsmiljø.

Drift og økonomistyring: Du skal sikre, at skolen fortsat driftes økonomisk forsvarligt med fokus på både kortsigtede og langsigtede prioriteringer. I det daglige skal du sammen med det øvrige ledelsesteam, sekretær og pedel sørge for, at der er god koordinering og planlægning af opgaverne.

Vi forventer følgende af en fremtidig skoleleder:

 • Ledelsesmæssig og pædagogisk erfaring og meget gerne med kendskab til friskoler.
 • Har indsigt i økonomistyring og personaleledelse og gerne en relevant uddannelse.
 • Er klar på en alsidig opgaveporteføljen på en friskole, hvor hverdagen er meget varieret.
 • Tager ansvar og tør sætte retningen, både på kort og lang sigt
 • Er strategisk og initiativrig med evne til at tage hånd om skoleudviklingen i samarbejde med ansatte og bestyrelse.
 • Kan balancere prioriteringer og beslutninger med blik for både elever, medarbejdere, forældre og andre relevante interessenter på en friskole.
 • Er en god kommunikator, både mundtligt og skriftligt.
 • Evner at stille sig frem foran elever såvel som forældre og personale og fremlægge relevante budskaber i løbet af skoleåret.
 • Kan sikre en fortsat høj arbejdsglæde og faglig stolthed blandt skolens medarbejdere.

Vi tilbyder
Sammen med ledelsesteamet, medarbejderne og bestyrelsen får du mulighed for at skrive de fremtidige kapitler på vores gode friskole. Du kan se frem til en skole med:

 • et højt medarbejderengagement
 • en velfungerende økonomi,
 • lange ventelister til skolestart
 • en lav elevomsætning
 • en god forældreopbakning
 • en aktiv støtteforening
 • et godt samarbejde mellem ledelse og bestyrelse

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler mv. af 16. april 2019.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, så kontakt venligst skolebestyrelsesformand Jakob Andersen 52 78 54 67 eller viceskoleleder Niels Olsen 22 26 96 70. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.landsgravfriskole.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og relevante udtalelser senest d. 14. april 2024.

Samtalerne finder sted i maj måned.

Ansøgningen skal sendes til skolens sekretær Dorte Bo Larsen på:

sekretaer@landsgravfriskole.dk