Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 14. april 2024

Tilføjet: 14. marts 2024

Kontakt

Danehofskolen

Afdeling Nyborg:
Ringvej 1, 5800 Nyborg

Afdeling Vindinge:
Skolevej 15, 5800 Nyborg

 

Telefon: 6333 7022 

 

Besøg skolens hjemmeside

Danehofskolen er en almen folkeskole med 650 elever i Nyborg. Vi er certificeret som UNICEF rettighedsskole fra august 2021. Skolens værdier er mangfoldighed, forpligtende fællesskaber og demokratisk deltagelse. På skolen er vi 70 medarbejdere. Vi er placeret på to matrikler med ca. 120 elever på afdeling Vindinge med 0.–6. klasse, og ca. 530 elever på afdeling Nyborg med 0.–9. klasse.

Vores administrative leder har søgt andre veje, og dette har givet mulighed for en ændret struktur i ledelsesteamet. Derfor søger vi to ambitiøse afdelingsledere til faglig og pædagogisk ledelse, da vi gerne vil forstærke vores arbejde med læringsfællesskaberne på skolen – sådan, at alle vores elever i endnu højere grad har positive deltagelsesmuligheder, både fagligt og socialt. Du skal, sammen med medarbejderne og den øvrige ledelse, arbejde for at gøre en god skole endnu bedre. Vi er et ambitiøst ledelsesteam, som fremover vil bestå af tre afdelingsledere, viceskoleleder og skoleleder. Vi er i gang med at realisere skoleudvikling, både pædagogisk og strukturelt, som du vil blive en vigtig del af. Vi har tæt sparring og vejledning i teamet.

Du kan læse mere om indholdet og forventningerne til de to stillinger herunder:
Stilling 1:
Vi søger en afdelingsleder til fase 1 på afd. Nyborg, som er vores børnemiljø og består af 0.-5. årgang. Du vil få ansvaret for den pædagogiske og personalemæssige ledelse, hvor du har det direkte ansvar for samarbejdet med elever, forældre og medarbejderne. Herunder samarbejdet med skolens SFO og daginstitutionerne i skoledistriktet.
Du skal udover også bidrage til arbejdet med de af kommunen fastsatte mål og strategier for folkeskolen, herunder fokus på læringsfællesskaberne og skolens løfteevne.

Stilling 2:
Vi søger en afdelingsleder til fase 2, som er vores ungemiljø og består af 6.-9. årgang. Du vil få ansvaret for den pædagogiske og personalemæssige ledelse, hvor du har det direkte ansvar for samarbejdet med elever, forældre og medarbejderne. Herunder også planlægning og afvikling af prøveperioden, og samarbejdet med UU og SSP.
Du skal udover også bidrage til arbejdet med de af kommunen fastsatte mål og strategier for folkeskolen, herunder fokus på læringsfællesskaberne og skolens løfteevne.

For begge stillinger forventer vi, at du:

 • har ledelseserfaring (eller erfaring som fx tovholder, koordinator eller lignende)
 • er uddannet lærer
 • er en dygtig personaleleder, som kan understøtte den professionelle kapital på skolen
 • er en dygtig mødeleder, både internt og med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere og forældre
 • har opdateret viden omkring didaktik, læring og pædagogik
 • er engageret og en vedholdende leder, som har fokus på kerneopgaven
 • evner at holde overblik, prioritere og afslutte din opgaveløsning
 • kommunikerer anerkendende og tydeligt
 • har tillid til, at både børn og voksne gør deres bedste i den aktuelle situation
 • er holdspiller, som er indstillet på at indgå i et forpligtende og udviklende samarbejde med skolens fire øvrige ledere
 • er opsat på at blive dygtigere hver eneste dag, og både kan give og modtage feedback fra kollegaer
 • er klar på at arbejde fokuseret med at omsætte skolens værdier i praksis og selv udøve dem

Vi tilbyder:

 • et ambitiøst ledelsesteam, hvor der samtidig er en uformel tone i dagligdagen
 • en god onboarding
 • mulighed for en diplomuddannelse i ledelse
 • en hverdag med mange forskelligartede opgaver, hvor der til tider er travlt
 • en professionel og engageret personalegruppe, som brænder for at gøre en forskel
 • et fagligt miljø, hvor vi gør brug af hinandens kompetencer og lægger vægt på det tværfaglige samarbejde på tværs i kommunen
 • en kompetent og aktiv skolebestyrelse
 • et tæt forældresamarbejde med en engageret forældregruppe
 • en spændende ledelsesopgave i en kommune, som prioriterer skoleområdet

Yderligere information:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og straffeattest skal forevises inden ansættelse.

Vi vil meget gerne, at du besøger os, inden du sender din ansøgning afsted. Du kan kontakte skolens kontor 6333 7022 for at lave en aftale.

Ansøgningsfrist søndag 14. april 2024
Vi afholder første samtale i uge 17 og anden samtale i starten af uge 19. Ansættelsesudvalget vil bestå af forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen, medarbejderrepræsentanter, viceskoleleder og skoleleder.
Tiltrædelse 1. august 2024


Nyborg Kommune har indført røgfri arbejdstid. Politikken gælder alle ansatte og betyder, at det ikke er muligt at ryge i arbejdstiden. Rygepolitikken skal sikre, at alle ansatte i Nyborg Kommune kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Du søger jobbet ved at trykke på  "Send ansøgning/Søg jobbet".

Du udfylder den formular, der kommer frem. Her skal du også vedhæfte din ansøgning og CV.