Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 20. maj 2024

Tilføjet: 23. april 2024

Kontakt

FRISKOLERNE
Middelfartvej 77
5466 Asperup

 

Kommunikationschef Maren Skotte, 2049 8503

 

Læs mere om projektet

FRISKOLERNE og Efterskolerne søger en projektleder til det fælles projekt »Frivillighedsalliancen«. Projektet har fokus på at give flere unge erfaringer med frivilligt engagement ved at koble skoler og civilsamfund tættere sammen. Frivilligt engagement spiller positivt ind på trivsel, social tillid og oplevelsen af at kunne bidrage, fordi frivilligt engagement kan give adgang til fællesskaber og meningsfulde aktiviteter.

Med »Frivillighedsalliancen« har FRISKOLERNE og Efterskolerne en ambition om at samle civilsamfundsaktører tættere om at sætte en offentlig dagsorden om værdien af medborgerskab, hjælpsomhed og fællesskaber i Danmark. Fordi et stærkt demokrati kræver deltagelse. Projektlederen står i spidsen for at styre projektets faser og sikre, at projektet kommer godt i mål.

Projektet er støttet af Samfonden og bevillingen løber over 2,5 år.

Blandt de centrale arbejdsopgaver er –

 • Ansvar for at drive projektet fremad med fokus på løbende opfølgning og resultater.
 • Designe og planlægge indsatserne i projektet i samarbejde med ledere, lærere og elever, der involveres i projektets aktiviteter.
 • Understøtte, motivere og inspirere aktiviteter på tværs af skoler med respekt for skolernes forskelligheder.
 • Beskrive rammerne for ambitionen om at udvikle en ny fagbeskrivelse for samfundsfaget »Medborgerskab og frivillighed« i grundskolen med vægt på aktion og engagement i civilsamfundet.
 • Bidrage til at formidle de gode historier fra de deltagende skoler og civilsamfundsaktører – målrettet medier, nyhedsbreve, web, sociale medier m.v. i samarbejde med de to sekretariater.
 • Sørge for, at der etableres dokumentation og evaluering omkring projektet i samarbejde med forskningsmiljø.
 • Indgå i planlægning, facilitering og opfølgning af arbejdsmøder i såvel styregruppe, netværk og »Frivillighedsalliancen«.
 • Løbende afrapportering til Samfonden.

Du skal som projektleder –

 • Være udadvendt, initiativrig og selvstændig
 • Være optaget af, at projektet giver maksimal mening for skoler og samarbejdspartnere samt at projektet lever op til indholdet i den givne fondsbevilling
 • Være godt skrivende – til den løbende formidling af projektets resultater samt ambitionen om at sætte ’frivillighed’ på den offentlige dagsorden.
 • Brænde for – og gerne selv være eksponent for – det frivillige engagement
 • Have lyst til at samarbejde på tværs af skoler og civilsamfundsorganisationer

Det er en fordel, hvis du -

 • Har erfaring med projektledelsens faser fra A-Z
 • Har erfaring fra skoleverdenen og frivilligt engagement
 • Har erfaring med kommunikationsarbejde
 • Har erfaring med dét at arbejde i en politisk ledet organisation

Projektlederen ansættes i Friskolernes Hus, som er beliggende i Asperup på Fyn. Her vil du indgå i dagligdagen sammen med de øvrige 13 medarbejdere. Friskolernes Hus er en attraktiv arbejdsplads i smukke omgivelser og med en uformel tone, hvor vi kerer os om hinanden. Projektlederen vil referere til sekretariatsledelsen i Friskolernes Hus og en styregruppe bestående af repræsentanter fra de to sekretariater.

Der er tale om en projektansættelse med tiltrædelse snarest muligt eller pr. 1. august 2024. Projektansættelsen løber over 2,5 år.
Ansøgningsfrist den 20. maj 2024.
Ansøgningen sendes til frivillig@friskolerne.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Maren Skotte, kommunikationschef i Friskolernes Hus, 20498503.