Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 27. maj 2024

Tilføjet: 25. april 2024

Kontakt

Middelfart Friskole
Kålsbjergvej 35
5500 Middelfart

 

Bestyrelsesformand Frederik Nordahl Andersen, 2281 1833
Viceleder/SFO-leder John S. Petersen, 6441 5101
Rekrutteringskonsulent Anette Ingemansen,3057 9919

 

Besøg skolens hjemmeside

Drømmer du om at stå i spidsen for en gruppe af engageret personale, forældre og børn, hvor vi løfter i flok? Hviler du i dig selv som menneske og leder? Og ønsker du at udvikle dig sammen med andre inden for pædagogik, læring, skoleudvikling og ledelse? Så har vi et super spændende lederjob til dig på Middelfart Friskole!

Hvem er vi:
Vi har 190 elever fordelt på ét spor fra 0-9. kl, inkl. en stor SFO. Derudover har vi 12 vuggestue- og 30 børnehavebørn i Mariehønen. Vi har til huse på en stor grund, hvor vi både har en helt ny central bygning, flere lidt ældre bygninger, og et stort udeområde, som vi er i fuld gang med at udvikle på. Vi er meget optaget af, at der er en pædagogisk rød tråd på tværs af huset, og vi har for godt et år siden formuleret vores vision om leg, mod og livslang læring med afsæt i de strategiske værdier: mod - mestring - mangfoldighed. Vi øver os hver dag i at omsætte det til den bedste hverdag for vores børn.

Det særlige ved os:
Vi er særligt stolte af at være en prøve- og karakterfri skole. Vi arbejder aktivt med formativ evaluering i alle fag og har fokus på det hele menneske i processen. Udover evalueringsformen kommer dette børne- og læringssyn blandt andet til udtryk som et fokus på fri leg hos de yngre børn og medbestemmelse hos de større børn.

Vi vægter det musisk/kreative højt i undervisningen. Både i det daglige og i vores mange emne- og projektuger. Vi vægter forskelligartede oplevelser i undervisningen, så læringen kan hæftes bredt.

Vi trives i det store fællesskab, og har et stort fokus på det sociale og børnenes trivsel i hverdagen.

Vores forventninger til dig:
Vi forventer, at

 • du hviler godt i dig selv, at du er autentisk, empatisk og tillidsvækkende - en leder man altid har lyst til at gå til
 • du ser prøvefrihed som en mulighed for at arbejde med læringskultur fremfor en præstationskultur, og du skal have lyst til at arbejde videre i denne retning og dyrke netværket med de andre prøvefri skoler
 • du, som leder, står til rådighed for sparring, at du er åben for input samt at du spiller os alle gode - lige fra pedel til bestyrelse
 • du brænder for pædagogisk ledelse, kan skabe gode rammer, og udstikke en kurs for personale, såvel som forældre
 • du har flair for og lyst til at arbejde med de mange administrative opgaver omkring økonomi, bygningsadministration, anlæg af udeområder mv. og de mange andre ledelsesmæssige organiseringsopgaver, som hverdagen kræver
 • du er klar til at indgå i et tæt samarbejde med vores ledelsesteam, bestående af daginstitutionslederen og vicelederen. At du er klar til at hente sparring og arbejde som team med fokus på refleksion og udvikling
 • du er velformuleret og formår at kommunikere til din modtager, uanset om du står for fællestimen eller sidder med den svære forældresamtale

Vi tilbyder dig som leder:

 • Et solidt værdigrundlag med et børne- og læringssyn, der afspejles i praksis
 • Et tillidsfuldt og trygt arbejds- og læringsfællesskab, hvor vi tør undre os over hinandens og egen praksis.
 • Et passioneret, nærværende, erfarent og humørfyldt personale, der kan stå på egne ben, tør grine sammen og agere i frihed, men også trives i udvikling, sparring og retning
 • Et veldrevet hus - både økonomisk, administrativt, praktisk og pædagogisk
 • Et erfarent ledelsesteam, der tør bruge hinanden samt støtter op om den fælles kurs
 • En aktiv og engageret bestyrelse, der bakker op og har tillid til ledelsen
 • Mulighed for at videreudvikle dig som leder gennem fx uddannelse

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside

Vilkår og ansættelsesproces
Stillingen er en fuldtidsstilling med ønsket tiltrædelse 01.08.2024 eller snarest herefter.

Ansættelse sker efter gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10 samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv.

Ansøgningsfrist er mandag d. 27. maj kl. 12.
Søg stillingen her

Ansøgninger behandles naturligvis fortroligt. Ansættelsessamtaler afholdes i 2 runder; 1. samtalerunde finder sted mandag d. 3. juni 2024, og 2. samtale onsdag d. 12. juni 2024 - begge dage fra kl. 14.30. Mellem de to samtalerunder gennemføres personprofil, og der indhentes referencer.

Kontakt
Du er meget velkommen til at stille spørgsmål og besøge skolen, forud for din ansøgning.
Du kan kontakte bestyrelsesformand Frederik Nordahl Andersen på tlf. 22 81 18 33 eller viceleder/SFO-leder John S. Petersen på tlf. 64 41 51 01.
Du er også velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Anette Ingemansen på tlf. 30 57 99 19