Af Louise Wethke Buch

1. Fælles jagt

Denne aktivitet åbner elevens øjne for, at man altid har noget til fælles med et andet menneske. Aktiviteten kan laves med samtlige elever på én gang, med en klasse eller et linjehold. Hvis der ikke er et lige antal elever, deltager læreren i aktiviteten.

Sådan gør I:

 • Bed eleverne om at forme to cirkler med lige mange elever i hver. Den ene cirkel skal være inde i den anden. Eleverne i den yderste cirkel vender næsen indad, mens eleverne i den inderste cirkel vender næsen udad, så de parvis kigger på hinanden
 • Eleverne skal nu på en fælles jagt. Bed eleverne om at finde én ting, de har til fælles med makkeren over for dem. Det kan f.eks. være en lillesøster, et kæledyr, at de kan lide den samme slags musik – eller noget helt fjerde
 • Hver gang læreren fløjter eller pifter, skal alle elever træde et skridt til højre, så de kommer til at stå over for en ny person, som de skal finde noget, de har til fælles med
 • I kan variere aktiviteten ved først at lade hvert makkerpar finde en synlig ting, de har til fælles, derefter en ’usynlig’ ting, de har til fælles, og til sidst finde ud af, om de før har været det samme sted på samme tidspunkt. Læreren kan også variere aktiviteten ved at lave en kategori for hvert skift, så eleverne eksempelvis skal finde lighedspunkter inden for kategorierne ferie, serie, mad, fritidsinteresser osv.

Opsamling:

 • Hvilke tre ting har I lært?
 • Hvilke to ting vil jeg sige videre?
 • Nævn én ting, jeg skal huske mig selv på fremover

2. Alt det, vi deler 

Vi har mere til fælles, end vi går og tror, når først vi lærer at være nysgerrige på hinanden. Læreren læser en række udsagn op, og hver elev skal træde ind i cirklen, hvis udsagnet passer på dem. Afhængig af gruppestørrelsen og trygheden i gruppen, kan der skrues op og ned for udsagnene, så de bliver mere eller mindre personlige. Øvelsen kan laves med hele efterskolen, i klasser eller i kontakthold.

Sådan gør I:

 • Eleverne stiller sig i én stor cirkel eller flere mindre cirkler, hvis øvelsen laves med hele skolen
 • Læreren læser ét udsagn op ad gangen. De elever, udsagnet passer på, træder ind i midten af cirklen, giver en high five eller en krammer til de andre, der står i midten, og træder derefter tilbage til deres pladser igen. Læreren læser derefter et nyt udsagn op osv.
 • Find selv på udsagn, eller lad jer inspirere af disse:
  o Hvem af jer er 16 år?
  o Hvem af jer bor mere end 20 km væk fra efterskolen?
  o Hvem af jer har et kæledyr?
  o Hvem af jer har glædet sig til at skulle på efterskole?
  o Hvem af jer har været en smule nervøs for at skulle starte på efterskole?
  o Hvem af jer kan godt lide at lave mad?
  o Hvem af jer har dansk som yndlingsfag?
  o Hvem af jer elsker at bevæge jer?
  o Hvem af jer bor sammen med både sin mor og far?
  o Hvem af jer har prøvet at skifte skole?
  o Hvem af jer er gode til at rydde op på sit værelse?
  o Hvem af jer kan godt lide ananas på sin pizza?

Opsamling:

 • Hvor mange af jer kommer nogle gange til at sætte folk i bås?
 • Hvor mange af jer har tænkt ’den person har jeg intet til fælles med’?
 • Hvad lærte du om dig selv under denne øvelse?
 • Hvad lærte du om andre?
 • Hvordan kan du bruge denne viden fremover?

3. Smalltalk

Smalltalk giver os mulighed for at skabe forbindelse til nogen, vi lige har mødt eller kun kender en lille smule. Det er godt at kunne smalltalke i mange sociale sammenhænge – f.eks. når vi spiser sammen, når vi mødes på gangen, når vi ikke kender hinanden så godt, eller når vi skal starte en samtale. Aktiviteten lærer eleverne at være nysgerrige på hinanden, ikke at være bange for at stille spørgsmål, og at de fleste mennesker gerne vil snakke. Smalltalk-aktiviteten er god at lave under et måltid, mens en lærer styrer aktiviteten.

Sådan gør I:

 • Hver elev skriver et smalltalk-emne på en seddel, folder den sammen og lægger den i en fælles skål
 • Læreren trækker et emne op af skålen, og eleverne skal smalltalke om emnet med dem, de sidder ved bord med, indtil læreren trækker et nyt emne op af skålen

Kilde: Me&We

Find Flere øvelser fra Me&We her 

Hvad er Me&We?

 • Me&We er et trivselsprojekt, som er udviklet i samarbejde med Efterskoleforeningen, Just Human og Mary Fonden med Tuborgfondet som finansiel partner
 • Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel
 • Me&We er for elever og medarbejdere på efterskoler og indeholder konkrete aktiviteter og øvelser til at træne elevernes ’sociale muskler’
 • Me&We er udviklet i samarbejde med elever og lærere på tre pilotefterskoler og blev i skoleåret 2020-2021 testet på 31 efterskoler landet over. I skoleåret 2021-2022 deltager yderligere 43 efterskoler, så 74 efterskoler til sammen arbejder med Me&We dette skoleår
 • Læs mere om Me&We her