Af Anna Rossman Thejsen

1. Stærkt fællesskab

I forskningsprojektet svarer 86 procent af eleverne, at der i høj eller nogen grad er et godt og stærkt fællesskab på deres efterskole. 92 procent mener, at de på skolen i høj eller nogen grad har udviklet sig i forhold til at deltage aktivt i fællesskaber. Venner og det sociale samvær med de andre elever fremhæves som noget af det mest betydningsfulde og vigtigste ved deres efterskoleophold.

2. Efterskolelærere er en særlig type voksen
Eleverne beskriver læreren som en særlig type voksen, der placerer sig et sted mellem lærer og ven. Det er særligt de lærere, der er tilknyttet husfællesskabet, værelset eller linjefaget, eleverne oplever at have en tæt og fortrolig relation med.

3. Intern konkurrence og hierarkier
66 procent af eleverne giver udtryk for, at der er et hierarki på deres efterskole, og 59 procent svarer, at det er nemt at blive populær, hvis man er god til sin idrætsgren.

4. Fællesgymnastik kan skabe fællesskab
Obligatorisk fællesgymnastik kan være med til at skabe et særligt bevægelsesfællesskab og indeholder potentiale til at binde det store fællesskab på skolen sammen. Undersøgelsen tegner dog også et billede af, at elevernes indstilling til fællesgymnastik og deres kropslige forudsætninger for at dyrke gymnastik har betydning for fællesgymnastikkens succes.

5. Bidrager idræt med noget særligt til efterskoleopholdet?
Bevægelse og kropskontakt fører ifølge forskerne en glæde med sig, som kan være med til at skabe tilknytning og fællesskab. Men forskerne understreger, at man ud fra undersøgelsen ikke kan konkludere, om det er idrætten, der skaber de stærke følelser af fælles¬skab mellem elever og mellem elever og lærere, eller om det mere grundlæggende handler om, at eleverne er en del af et fællesskab, hvor de deler samme interesse ligesom på f.eks. en musikefterskole.

Bagom forskningsprojektet

  • Vejstrup Efterskole, Glamsdalens Idrætsefterskole og BGI akademiet står sammen bag ’Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler’. De er alle tre idrætsefterskoler, men forskellige med hensyn til størrelse, organisering, linjeudbud osv.
  • Det er Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), som har stået for undersøgelsen, som blev publiceret i januar 2021. FIIBL er et fællesskab af forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC Syd og Syddansk Universitet (SDU)
  • Elever på de tre skoler har deltaget i spørgeskemaundersøgelser, og seks specialestuderende fra SDU har gennemført kvalitative undersøgelser på skolerne
  • Målet har været at få indblik i, hvad elever på de tre idrætsefterskoler oplever som det særlige ved deres efterskoleophold, og hvilken rolle idræt spiller i skabelsen af det særlige ved opholdet
  • De tre efterskoler vil gerne dele resultaterne fra projektet med andre skoler og håber, at de dermed kan være med til at skabe større viden og dialog om, hvad der virker.
Kilder: ’Et individ gror i fællesskabets have’, videnskabelig artikel af Lise Maria Elkrog-Hansen, Thomas Skovgaard og Søren Smedegaard, Focus – Tidsskrift for Idræt, 2021 og ’Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler’, FIIBL, januar 2021.