Kære medlem

Kalenderen er vendt til august måned, og for efterskoler er det et klart signal om, at sommerferien er forbi. Jeg håber, at I har haft en særdeles velfortjent og god ferie, så batterierne er ladet op til de omkring 30.000 nye elever, der lige nu sidder forventningsfuldt og forventer et enestående efterskoleår. Det fortjener de at få, og det forventer vores samfund, at efterskolerne kan give. Pøj pøj med arbejdet.

Corona er ikke slut endnu, men retningslinjerne for efterskoledrift er, som I ved, lempet betydeligt fra forårets genåbning af efterskolerne. Selvom vi har haft en sommer, hvor smitten ikke er gået helt amok i Danmark, så må vi ikke være i tvivl om, at der stadig er corona i Danmark.

Jeg håber, I får skabt den bedste skolestart med de retningslinjer, der er os givet. De sidste dage har vist en stigning i smitten i Danmark, og vi må sammen med resten af vores samfund gøre, hvad vi kan, for at spredningen af corona ikke når forårets niveau. Det skylder vi hinanden, og det skylder vi samfundet.

Årsmødet 2020 blev aflyst. Det kommer ikke igen, men i bestyrelsen er vi enige om, at vi skal have afviklet Efterskolernes generalforsamling. Vi har brug for at mødes, og vi har brug for at få vedtaget foreningens regnskab samt at få behandlet den nye kontingentstruktur.
Under forudsætning af at udviklingen af corona ikke forhindrer os i det, vil vi afholde generalforsamling:

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 13-20 på BGI Akademiet

Dagsordenen vil følge vedtægterne, og vi fremsender senere en formel indkaldelse, så budskabet med dette brev er blot, at I sætter kryds i kalenderen.

Bestyrelsen foreslår, at vi ikke i denne omgang afvikler valg til bestyrelsen, men forlænger de valgtes mandat fra tre år til fire år.

Hvis vi afvikler valg her til oktober og igen til marts, vil det i princippet være muligt at indvælge seks nye ud af ni medlemmer af bestyrelsen fra marts næste år. Det finder vi ikke i overensstemmelse med ansvarlig bestyrelsespraksis. Vi har naturligvis både behov for kontinuitet og fornyelse i bestyrelsen. Men lige nu har vi efter vores opfattelse mest behov for kontinuitet – ikke mindst fordi den politiske håndtering af corona, regler og smittetryk desværre ikke er overstået endnu. Samtidig vil nye medlemmer reelt ikke komme ind i arbejdet fra oktober til marts.

Det er naturligvis i sidste ende jer som medlemmer, der foretager den endelige beslutning om, hvorvidt dette er en legitim argumentation. Men vi håber meget på jeres opbakning til den justering af dagsordenen.

Tilbage er blot at ønske jer en forrygende skolestart med nye forventninger, sommerfugle i maven og mødet med en glad ungdom.

Venlig hilsen

Torben Vind Rasmussen
Formand