Af Torben Vind Rasmussen

”Hvis man er ansat på en efterskole og ikke kan glæde sig til den første skoledag, skal man finde sig et nyt arbejde.” Sådan har jeg sagt mange gange som forstander, og sådan siger jeg også som formand for Efterskolerne.

Hver enkelt af de omkring 30.000 unge, der i disse uger starter på efterskole, er spændte. Deres forældre er spændte, og alle de ansatte på efterskolerne er spændte. Nogle af jer har prøvet første skoledag rigtig mange gange, men det må aldrig blive en rutine.

Elevernes forventninger skal mødes med vores nysgerrighed, vores oprigtige interesse i hver elev og vores lyst til at kunne præge de 10 måneder, der ligger forude. Tillykke med den mulighed.

Ændring af optagelseskrav
Umiddelbart før ferien brugte vi (igen) tid og ressourcer på det kludetæppe af en optagelsesbekendtgørelse til gymnasierne, der blev lavet i 2016. Desværre er det stadig et indsatsområde. De af jer, der læste Politiken den 1. august, kunne læse om Majken fra en prøvefri klasse på en efterskole, der i den grad var kommet i klemme og ikke kunne optages på gymnasiet på trods af et højt gennemsnit. Heldigvis greb Politiken historien, og den fik den nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at justere en mindre del af loven.

Ændringen går ud på, at ministeren med tilbagevirkende kraft afskaffer kravet om, at eleverne skal bestå hver enkelt af de fire delprøver med karakteren 4. Men eleverne skal fortsat bestå den samlede optagelsesprøve med 77 point, hvis de skal på gymnasiet eller med 57 point, hvis de skal på HF. Jeg håber, at ministeren fremadrettet vil være med til at skabe gennemsigtighed og fornuft i optagelseskravene, så vi ikke taber nogle unge på gulvet.

Årets elevtal
Vi er spændte på det endelige elevtal for det kommende skoleår. Det bliver interessant at se, om det er en tendens, at flere unge fra de større byer - særligt København - tager på efterskole. Det viste de første tal fra den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU) i foråret. Her var der 578 flere elever end sidste år fra Region Hovedstaden, der havde tilmeldt sig 10. klasse på efterskole.

Gennem efterhånden mange år har både Efterskoleforeningen og efterskolerne arbejdet på at åbne bevidstheden om efterskoler i byerne, så det vil være en stor glæde, hvis det lykkes. Tiltaget er en del af ”Hele Danmarks Efterskole”.

I Efterskoleforeningen vil vi i efteråret fortsætte arbejdet med at nytænke regionssamarbejdet, ligesom vi skal have vores kommunikationsstrategi implementeret. Vi har fået ny hjemmeside. Hermed en opfordring om at bruge efterskolerne.dk – der er masser af viden at komme efter, og vi vil så gerne have jer til at bruge hjemmesiden og komme med input til historier. I starten af oktober får I det første nummer af vores nye magasin Efterskolerne. Der bliver arbejdet på det med stort drive og fortællelyst. Vi glæder os til at vise jer det.

Her efter sommerferien har partierne udpeget nye undervisningsordførere. Vi følger dem tæt og håber på et fortsat godt samarbejde med Christiansborg.

Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer. Fortsat god arbejdslyst med det stærke arbejde, I gør for de nye efterskoleelever. Med alt, hvad det indebærer. Hav et rigtig godt skoleår!