Af Louise Grønkjær & Sine Eggert

Går du med tanker om at efteruddanne dig? Så er det muligt at søge støtte hos Den Statslige Kompetencefond, som åbner for ansøgninger den 4. september.

Den Statslige Kompetencefond støtter mange former for kompetenceudvikling. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker kompetencerne i arbejdet. Tilskud ydes til for eksempel uddannelses- og kursusgebyr, materialer og transport- og opholdsudgifter.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 blev overenskomstparterne på statens område enige om at oprette en ny kompetenceudviklingsfond, Den Statslige Kompetencefond. Den afløser de tidligere kompetencefondsmidler, som bl.a. Efterskoleforeningen har administreret. De nye fondsmidler skal søges via et digitalt ansøgningsskema på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

Læs mere om, hvordan du søger  her