Af Søs Lykke Sloth

Til arrangementerne mødes elever og forskellige generationer fra lokalsamfundet til fællessang fra Højskolesangbogen, fællesspisning og snak. I alt vil der blive afholdt 60 arrangementer fra februar til juni 2020.

Projektet har kørt to år på 15 højskoler, og med en ny bevilling på fem millioner kroner fra Nordea-fonden kan yderligere fem højskoler, fem friskoler og fem efterskoler være med i hhv. 2020, 2021 og 2022.

17 efterskoler søgte om at være med i 2020, og følgende efterskoler er udvalgt:

  • Efterskolen Smededal
  • Skibelund Gymnastik og Idrætsefterskole
  • Musikefterskolen i Humble
  • Tommerup Efterskole
  • Brejninggaard Efterskole

Ifølge projektleder Rasmus Skov Borring har den geografiske placering fyldt en del i udvælgelsen af skolerne for at få bredt projektet ud til hele landet.

Over de kommende tre år vil der blive afholdt 250 Syng, spis og snak-arrangementer.
I november 2020 åbnes der for ansøgninger for deltagelse i 2021.

Læs mere om projektet her.