Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Det tredje adventslys er så småt brændt ned, og årets julebrev til familie og venner ligger atter ufærdigt og venter på tid til fordybelse. Med andre ord: 2021 er ved at rinde ud.

Det har været et vildt år på mange måder. Og jeg tror, at vi er mange, der ønsker os et 2022, hvor ikke kun Danmark, men hele verden får styr på corona. For det er vist klart for enhver, at Danmark alene kan ikke bekæmpe en global pandemi. Det er en global opgave, som vi alle må tage ansvar for.

Jeg er også her mest optaget af de unge. Unge, som ikke i samme grad er blevet syge, men som har skullet tage deres del af ansvaret for at begrænse pandemien. Det har de gjort loyalt – men ikke uden omkostninger.

Jeg hører om mange efterskoler, der dette skoleår oplever flere elever, der er udfordret i deres efterskoleophold. Dels er de udfordret på rammerne, dels er de udfordret på deres faglige, personlige og sociale niveau. På nogle skoler er op imod dobbelt så mange elever vurderet ikke uddannelsesparate som normalt. Vi har ikke klare beviser for, at de seneste to års nedlukninger er årsagen, men det er en nærliggende tanke. Derfor er jeg glad for, at vi har arbejdet for, at efterskoleeleverne ikke skulle opleve hjemmeundervisning længere end højst nødvendigt.

Læs også: Vejledere: Flere elever er vurderet ikke-uddannelsesparate end normalt

Det er én af vores bundne opgaver at forberede vores elever til at kunne gennemføre den ungdomsuddannelse, de drømmer om. Og i kraft af, at vi har eleverne i 10 måneder 24 timer i døgnet, har vi også de bedste forudsætninger for at bygge bro til ungdomsuddannelsen for hver eneste af de 31.745 elever, der lige nu vrider de sidste efterskoleaktiviteter ud af kalenderåret 2021. Jeg er stolt over at være i en skoleform, der tager opgaven på sig.

Jeg glæder mig til 2022 med ny energi, nye opgaver og nye samtaler om en stærk skoleform i bevægelse.

Rigtig glædelig jul og forventningsfuldt nytår til alle medarbejdere på efterskolerne.