Af Louise Wethke Buch

Efterskolerne er blevet Erasmus+-akkrediteret indtil 2027, hvilket betyder, at du som efterskoleansat har mulighed for gratis at deltage i enten Efterskolernes europæiske kurser eller et selvvalgt kursus inden for perioden august 2022 til december 2023.

Kravene for selvvalgte kurser er, at kurset skal udbydes i Europa og skal omhandle enten global dannelse, bæredygtighed eller EU og det europæiske fællesskab. Kurset må vare op til ti dage. Det er også muligt at komme på ’job-shadowing’ og følge en lærer i et andet land i Europa i op til 60 dage.

Sådan ansøger du:

Efterskolernes kurser:

  • Studietur til Bruxelles

Du får en bred viden om EU’s institutioner, det daglige arbejde i Bruxelles og nuværende og fremtidige problemstillinger inden for det europæiske fællesskab. Der vil bl.a. være fokus på, hvordan man som skole kan arbejde med EU i undervisningen og i skolens hverdag.

  • Kontaktseminarer i Riga og Paris

Seminaret skal sætte fokus på undervisningen i bæredygtighed, global dannelse og rejser. På seminaret er du sammen med skoler fra hele Europa.

  • Studietur til en UWC-skole i Europa

Vi besøger en UWC-skole i Europa har fokus på, hvordan vi som skoleform kan arbejde med global dannelse og udnytte kostskoleformen til, at eleverne udvikler global dannelse.

Selvvalgt kursus:  

  • Find et selvvalgt kursus her

Job-shadowing:

  • Kontakt international konsulent hos Efterskolerne, Jakob Clausager Jensen, hvis du vil have hjælp til at finde en skole.

Ansøgning og det praktiske:

  • Kurserne er gratis inkl. transport, ophold og mad. Din løn bliver ikke dækket de dage, du er afsted, så kurset skal afstemmes med skolens ledelse.
  • Ansøg senest 14. januar. Læs mere om, hvordan du ansøger, her.