Af Louise Wethke Buch 

’6Dialoger’ er arbejdstitlen på et helt nyt projekt fra Efterskolerne, som skal klæde både efterskoleelever og -lærere på til samtalen om unges seksuelle grænser og grænseoverskridende og krænkende adfærd. Projektet skal udvikles i samarbejde med fem forskellige efterskoler, som bliver medskabere på udviklingsprojektet og projektleder Mie Juul Ingerslev, som er pædagogisk konsulent hos Efterskolerne. Målet er, at projektet munder ud i seks aktiviteter og et kursustilbud til alle efterskoler i skoleåret 2023/24. Projektet skal bl.a. klæde efterskoler på til at arbejde proaktivt med grænser og krænkelser, mener projektleder Mie Juul Ingerslev.

”Jeg håber, at vi i samarbejde med de fem pilotskoler får udviklet nogle værktøjer og materialer, der kan åbne op for den svære samtale med eleverne om dilemmaer, usikkerhed og værdier i forhold til grænseoverskridende adfærd,” siger hun.

Efterskolernes sekretariat oplever et stigende antal henvendelser fra efterskoler om krænkende adfærd og seksuelle grænser blandt eleverne. Derfor er det vigtigt, at både lærere og elever bliver endnu bedre til at tale om og være opmærksomme på egne og andres grænser, mener Mie Juul Ingerslev.

”Grænseoverskridende adfærd optager i dag både unge og andre generationer på en helt anden måde, end vi har set tidligere. Med projektet vil vi gerne skabe en adfærdsændring og en viden hos de unge på efterskolen, som de tager med sig videre på ungdomsuddannelserne, hvor de kan være med til at skabe en tryg ungdomskultur,” siger hun.

Skal jeres efterskole være med i ’6Dialoger?’

De fem pilotskoler skal være med til at udvikle og sætte deres præg på projektet i skoleåret 2022/23, hvor de skal være med til at afdække problemet med udgangspunkt i egen skole. Derudover skal de teste og designe materiale, aktiviteter og efteruddannelse til andre efterskoler.

Jeres rolle som pilotskole:

  • En deltager fra hver skole deltager i en halvdagsworkshop med konsulenthuset Pluss Leadership i foråret 2022. Målet med workshoppen er at udvikle fælles undersøgelsesspørgsmål og give input til en kortlægning af eksisterende undervisningsmateriale med fokus på unges grænser
  • Samtlige lærere og elever på efterskolen besvarer et anonymt spørgeskema i foråret 2022
  • Pluss Leadership afholder på hver pilotskole et fokusgruppeinterview med 4-5 lærere og to fokusgruppeinterview med 4-5 elever i hver. Eleverne behøver ikke selv have været udsat for grænseoverskridende adfærd. Alle data samles i en rapport, som bliver præsenteret samlet på første workshop
  • Fire lærere eller ledere fra hver pilotskole deltager i tre dagsworkshops i efteråret 2022, ved årsskiftet og i foråret 2023. På første workshop udvikles materiale eller aktiviteter til efterskoler med udgangspunkt i datarapporten og kortlægningen af eksisterende undervisningsmateriale. Disse aktiviteter afprøves efterfølgende på pilotskolerne
  • Skolerne evaluerer og videreudvikler på anden og tredje workshop og designer til sidst et dagskursus til andre efterskoler i samarbejde med en fagkonsulent
  • Hver pilotskole modtager projektmidler på 17.100 kr. ved deltagelse med fire ansatte. Projektmidlerne skal dække deltagelse i spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview, workshops og afprøvning af materiale og aktiviteter på egen skole

Send en ansøgning senest 3. marts

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Hvorfor vil I gerne deltage i projektet?
  2. Har I selv haft episoder på skolen med grænseoverskridende adfærd imellem elever?
  3. Navne på de fire deltagere fra jeres skole

Ansøgningen skal sendes senest torsdag 3. marts til projektleder Mie Juul Ingerslev på: mie@efterskolerne.dk