På Esterhøj i Odsherred står en mægtige sten, en 20 tons tung vandreblok fra den sidste istid. Der har den stået siden 1920, hvor 3668 frivillige og 11 spand heste baksede monumentet på plads for at fejre Sønderjyllands genforening med Danmark.

Overalt i landet knoklede mennesker og dyr for at sikre, at vi også i fremtiden havde steder at mindes genforeningen, og i alt findes der 650 fredede minde- og genforeningenssten. Efterskoleforeningen, Friskoleforeningen og Grænseforeningen går nu sammen i en fælles opfordring til landets skoler om at lave et event ved skolernes lokale genforeningssten. Det skal ske 14. maj 2020 over hele landet under overskriften ”Genforen dit fællesskab!” som led i markeringen af 100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark i 2020.

De tre foreninger har udarbejdet en brochure med idéer, som skal inspirere lærerne på landets skoler til at indgå samarbejde med lokale foreninger om at arrangere f.eks. fakkeloptog, bål, kaffebord, teater osv. ved landets genforeningssten den 14. maj 2020. Derudover opfordres skolerne til at arbejde med Genforeningen som tema i undervisningen.
Det er planlagt, at 5.000 elever fra det danske mindretals skoler i Sydslesvig skal på besøg på danske skoler i uge 20, 2020 under overskriften ”Ung Genforening 2020”, og de sydslesvigske elever vil derfor også kunne deltage i eventet den 14. maj 2020.

For mere information:
Jens Andresen, formand i Grænseforeningen, mobil: 40 43 70 08
Torben Vind Rasmussen, næstformand for Efterskoleforeningen, mobil: 20 28 10 06
Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening: mobil: 40 42 20 27

Læs pressemeddelelsen her