Regeringen (VLAK) og DF indgik 25. januar den længe ventede aftale, der skal sikre bedre rammer de frie skoler og gymnasier.

Aftalen, der gælder allerede fra det kommende skoleår, vil blandt andet betyde, at det nu bliver muligt at etablere afdelinger mere end en kilometer væk fra skolen, også i nabokommunen. Desuden vil skolerne nu kunne oprettet administrative fællesskaber.

Til gengæld vil det som udgangspunkt ikke længere være muligt at modtage udenlandske donationer på over 20.000 kroner. Der kan dog søges om dispensation i særlige tilfælde.

De øvrige 5 punkter i aftalen er en ren tilpasning eller harmonisering af tilsynsloven for friskolerne til også at gælde for efterskoler, fri fagskoler og private gymnasier:

• Indførsel af frihed og Folkestyrekrav i efterskoleloven
• Vurdering af personkredsen omkring oprettelse af nye skoler
• Tilsynet kan deltage som observatør på møder på skolen
• Styrket tilsyn med skoler i lejede bygninger
• Etablering af whistleblowerordning

Det er en politisk aftale, der har til hensigt at øge kontrollen med at antidemokratiske bevægelser kan oprette og drive frie skoler.
Det vil i praksis ikke have nogle konsekvenser for efterskolernes dagligdag. Det er dog værd at være opmærksom på de nye regler for private donationer.

Vi har skrevet et notat, hvor vi gennemgår den nye aftale. Det kan hentes her.