Af Louise Wethke Buch

Alle efterskoler kan lige nu søge penge til fællesskabende og faglige aktiviteter for de hjemsendte elever via Børne- og Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingspulje. Formålet er at støtte de gode idéer, der kræver lidt ekstra planlægning. Der er i alt sat 300.000 kroner af til at støtte skolerne, og hver skole kan søge 20, 30, 40 eller 50 lærertimer, som frikøber en eller flere lærere til at udvikle en aktivitet, der gavner skolens elever, og som kan bruges på tværs af flere skoler. Pengene skal være med til at understøtte det gode arbejde, skolerne i forvejen gør for at skabe kreative, virtuelle undervisningsformer og aktiviteter for eleverne, mener projektleder Karin Skjøth i Efterskoleforeningen.

”Skolerne får en økonomisk håndsrækning til at tænke ud af boksen. Lige nu er det vigtigt at skabe faglige og kreative aktiviteter, der understøtter en følelse af et større fællesskab på tværs af efterskolerne,” siger hun.

Behandlingstiden er som udgangspunkt inden for tre dage, så pengene kan komme hurtigt ud til skolerne. Det er et krav for ansøgningen, at skolens idé kan bruges af andre skoler, så I for eksempel inviterer skoler til virtuelle aktiviteter eller deler jeres idé og materiale i Facebookgruppen ’Efterskoledidaktik og Fællesskaber’.

Eksempler på idéer, der kan støttes

  • Virtuelle aktiviteter, som andre skoler kan tilgå
  • Undervisningskoncepter, der tænker virtuel fjernundervisning på kreative og elevengagerende måder
  • Idéer, der aktiverer eleverne uden for skoletiden
  • En fælles coronasang for alle skoler.

Send en ansøgning med jeres gode idé
For at få del i pengene fra Børne- og Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingspulje skal skolen sende en ansøgning med en kort beskrivelse af en idé til en aktivitet. Pengene dækker lærertimer til udvikling og planlægning af aktiviteten og ikke aflønning af eksterne aktører. Der er åbent for ansøgninger fra i dag, og til puljen er brugt op.

Læs mere, og ansøg her.