Maren Ottar Hessner blev ansat tilbage i 2002 i den daværende ’Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler (FFUE)’. Her fik hun til opgave at designe og lede et integrationsprojekt. Projektet havde til formål at øge antallet af flygtninge- og indvandrerelever på efterskolerne samt Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne (de nuværende Frie Fagskoler). I den forbindelse var hun bl.a. initiativtager til Efterskolernes stipendieordning for flygtninge- og indvandrerunge. Især stipendieordningen slog hul til målgruppen, og efterskolernes arbejde med integration fik stigende opmærksomhed.

Siden har Maren stået i spidsen for en bred vifte af initiativer i foreningen. Hun har fx varetaget indsatser omkring sårbare og udsatte unge, mangfoldighed og inklusion, kommunalt samarbejde og grønlandske unge. I det forløbne år har hun været med til at stable efterskolernes første egen esportliga, Efterskoleligaen, på benene i regi af eSportligaen. Som en del af foreningens kommunikationsteam har Maren også varetaget redaktionen af flere af foreningens sociale medier i samarbejde med resten af teamet.

Marens primære opgaveområde siden 2014 har været den politiske interessevaretagelse. Her har hun, sammen med formand og direktør, været med til at styrke foreningens dialog med beslutningstagere og interessenter i det uddannelsespolitiske landskab. Foreningens og efterskolernes deltagelse i Folkemødet samt politiske events for eleverne, som fx sidste års ’Efterskolestemmer’, har også været blandt opgaverne.

Efterskoleforeningen har i de senere år gennemgået en række organisatoriske ændringer, og det har bl.a. betydet, at vi igennem den sidste tid har forsøgt at finde en tilfredsstillende opgaveportefølje, der fortsat kunne give Maren tilstrækkelige faglige udfordringer i foreningen.

Det har desværre ikke kunnet lade sig gøre, og Maren har derfor ønsket at søge nye udfordringer og glæder sig til at prøve kræfter med noget nyt.

Hjertelig tak til Maren for mere end 17 års tro tjeneste i Efterskoleforeningen. Vi ønsker Maren al mulig held og lykke fremover.

Bjarne Lundager Jensen