Af Louise Grønkjær

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er der bred enighed om på Christiansborg. Men hvordan får man så de unge til at vælge erhvervsuddannelserne? I Region Syddanmark har Efterskolerne med projektet E2E, som står for 'Efterskole til Erhvervsskole', haft succes med netop det.

Og nu skal succesen bredes ud til efterskoler i resten af landet. Efterskolerne har nemlig fået en bevilling på fem millioner kroner fra Nordea-fonden. Det er den største bevilling i Nordea-fondens erhvervspulje. 

Hvis vi skal flytte de unges perspektiv, skal de møde mulighederne i praksis og ikke bare høre om dem. Det er det, vi gør på efterskolerne

- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

E2E-projektet går kort sagt ud på, at eleverne i stedet for at skrive den klassiske OSO-opgave laver en såkaldt IBO-opgave. IBO står for Innovations Brobygnings Opgave. Her skal eleverne løse  konkrete opgaver på selvvalgte virksomheder. Det kan for eksempel være, at de vil udvikle en sækkevogn, der kan løfte højere ting end en normal sækkevogn, til den lokale håndværker. Eller at de vil gøre den lokale genbrugsbutik mere attraktiv for unge.

Når eleverne har været ude i det lokale erhvervsliv og fået ideen til deres projekt, bruger de de sidste uger af forløbet i IBO-brobygning på en lokal erhvervsuddannelse. Her modtager de undervisning, som de kan bruge til at forbedre deres ide og færdiggøre deres projekt. 

Ikke nok at tale om det
Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, glæder sig over, at flere efterskoler fremover kan få glæde af projektet.

"Hvis vi skal flytte de unges perspektiv, skal de møde mulighederne i praksis og ikke bare høre om dem. Det er det, vi gør på efterskolerne. Med det her projekt viser vi eleverne, hvor mange muligheder der er, og de får konkret praktisk erfaring. Jeg er overbevist om, at det er den rigtige måde at arbejde med det på," siger Torben Vind Rasmussen.  

Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, forklarer, at det har høj prioritet for fonden at støtte projekter, som åbner de unges øjne for erhvervsuddannelserne. 

"Brobygning er et vigtigt redskab i forhold til valg af ungdomsuddannelse hos især uafklarede unge, hvor en studentereksamen ikke nødvendigvis er det mest oplagte. Projektet vil ruste eleverne til bedre til at træffe valg af ungdomsuddannelse og vise dem de muligheder, som valg af en erhvervsuddannelse giver dem," siger han.

Verdensmål-twist
Det nye projekt hedder E2E - med verdensmålene i hænderne, og som titlen antyder, skiller det sig ud fra det oprindelige E2E-projekt ved at have et verdensmål-benspænd, som er afgørende for elevernes valg af case og indholdet af den brobygning, som de modtager.

Elevernes ideer skal altså relatere sig til et af FN's 17 verdensmål, og erhvervsskolerne skal gennem IBO-brobygningsforløbet give konkrete eksempler på, hvordan de kan løse de globale udfordringer. Det kan være, eleverne vil arbejde med konkrete løsninger på madspild, ligestilling, CO2-udledning, overforbrug eller noget femte.

Efterskoleeleverne er optagede af at forbedre verden og klimaet. Det vil vi gennem dette projekt koble sammen med erhvervspraktik, brobygning og vejledning

- Karin Skjøth, projektleder

Karin Skjøth har været projektleder på det oprindelige E2E-projekt og udviklet IBO-opgaven. Det er også hende, der skal stå i spidsen for at føre projektet videre. 

Hun forklarer, at ambitionen med projektet blandt andet er, at eleverne lærer at tænke stort og globalt, samtidig med at de kobler sig på behovet i virksomhederne lokalt.

”Vi ved, at efterskoleeleverne er optagede af at forbedre verden og ikke mindst klimaet. Det vil vi gennem dette projekt koble sammen med erhvervspraktik, brobygning og vejledning, således at elevernes visioner sættes i spil med deres uddannelsessøgning,” siger Karin Skjøth og tilføjer, at den faglige uddannelse, som finder sted på erhvervsskolerne, netop kan være en del af svaret på verdensmålenes udfordringer.

”På erhvervsskolerne får eleverne en unik mulighed for at komme i kontakt med verden og opleve, hvorledes erhvervsskolerne har praktiske løsninger på verdens udfordringer,” siger hun.

For Nordea-fonden har integrationen af verdensmålene også været afgørende for den store donation til projektet.

"Projektet understøtter unges udvikling af egne løsninger på en global samfundsdagsorden, som står højt på lystavlen i generationen. På den måde kan projektet styrke erhvervsuddannelsernes oplevede relevans og image blandt unge," siger Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden.

Karin

Fakta om projektet

  • Karin Skjøth er ophavskvinde til E2E-projektet, som de sidste to år har været rullet ud i Region Syddanmark, hvor Tietgen har været projektejer og Uddannelsespuljen i Region Syddanmark har givet økonomisk støtte.
  • Karin Skjøth bliver også projektleder på E2E - med verdensmålene i hænderne, som de næste tre år udbredes til efterskoler i hele landet. Karin Skjøth kan kontaktes her.
  • Tietgen og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er samarbejdspartnere på E2E - med verdensmålene i hænderne.
  • IBO-opgaven er en central del af E2E-projektet. IBO står for Innovations Brobygnings Opgave og er en ny udvikling af Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), hvor innovation, praktik i virksomheder og brobygning integreres. IBO gennemføres en gang årligt - enten i efteråret eller i starten af foråret, inden elever skal udfylde deres uddannelsesplan. Læs mere om IBO-opgaven her.