Af Louise Grønkjær

Det nye magasin Efterskolerne går tæt på hverdagen ude på skolerne, fortæller om tendenser inden for skoleformen og ser på, hvad der rører sig blandt unge mellem 14 og 18 år. Formålet er at inspirere, informere og udfordre alle med interesse og ansvar for efterskoler og ungdomsliv. 

I spidsen for det nye magasin står redaktør Anna Rossman Thejsen. For den nye redaktør er der ingen tvivl om, at den unikke danske skoleform kan noget helt særligt.

”Efterskoler ændrer liv. De gør børn til unge. Åbner verden på en helt ny måde – i trygge rammer. Det skyldes en helt særlig skoleform og pædagogik – og ikke mindst de mange gode kræfter ude på skolerne, der hver dag er med til at skabe og udvikle det gode efterskoleliv. Det og meget mere glæder jeg mig til at være med til at sætte fokus på i Efterskoleforeningens nye magasin,” siger hun. 

Anna Rossman Thejsen er selv rundet af en familie med stærke efterskoletraditioner. Farmoren Karen Theisen gik på Bramming Efterskole. Hun fortalte altid, at alt det vigtige, hun fik med sig fra sin skoletid, lærte hun på efterskolen. Børnebørnene har sørget for at videreføre traditionen. Ud af en søskendeflok på fem har Anna Rossman Thejsen og tre af hendes søskende gået på efterskole.

Det var dog allerede i de små klasser, at de stiftede bekendtskab med fri- og efterskolelivet. Sine første skoleår tilbragte Anna Rossman Thejsen på Osted Fri- og Efterskole og 9. klasse på Faxehus Efterskole.

”Undervisningen, dannelsen og fællesskabet begge steder har været med til at forme mig som person,” siger hun.

Efterskolerne skal være medlemmernes magasin
Anna Rossman Thejsen er 42 år og uddannet journalist. Hun har i sine tidligere ansættelser arbejdet meget med stofområderne børn, unge, uddannelse, socialområdet og politik på så forskellige medier som Jyllands-Posten, Altinget, den hedengangne Nyhedsavisen, magasinet Vores Børn – og senest som redaktionschef på Fagbladet FOA. Hun har tidligere både været med til at udvikle og relancere aviser og magasiner og glæder sig til at være med til at forme Efterskolerne.

”Med min brede journalistiske baggrund og mine erfaringer kan jeg være med til at sætte rammerne for et magasin fyldt med kvalitetsjournalistik og dybdegående, inspirerende og debatskabende historier,” siger Anna Rossman Thejsen og understreger samtidig, at hun har brug for hjælp fra medlemmerne af Efterskoleforeningen.

”Jeg har brug for at høre om alt det, der rører sig ude hos jer på skolerne. Hvad er vigtigt for jer? Hvilke spændende ting er I i gang med? Hvad er de unge optagede af? Hvad er det sjoveste og det sværeste ved jeres job? Og hvad vil I gerne blive klogere på og debattere omkring skoleformen, unge, pædagogik, uddannelsespolitik?” spørger hun. 

Redaktøren understreger, at alle idéer, store som små, er velkomne. Det gælder alt fra idéer til emner eller tip om spændende projekter, indblik i livet på efterskolerne eller tendenser, som magasinet bør tage op. Det gælder også pressemeddelelser fra skolerne, navnenyt og meget andet. Input kan sendes til art@efterskoleforeningen.dk – og meget gerne allerede nu. For selvom det første nummer først kommer til efteråret, er planlægningen allerede i fuld gang. 

Tættere samspil mellem magasin og hjemmeside
Forud for det er gået en proces, hvor der er blevet sat fokus på, hvad det nye magasin skal kunne, og hvordan det skal spille sammen med foreningens nye hjemmeside efterskolerne.dk, som blev lanceret i begyndelsen af juni i år. Mens det hidtidige blad udkom 11 gange årligt, udkommer Efterskolerne fem gange årligt inklusive et forældrenummer. Til gengæld vil det nye magasin have væsentligt flere sider og mange nye tiltag – både i form af et nyt og styrket design og i form af nye artikelformater som for eksempel tendenshistorier, dybdegående temaer og inspirationsartikler fra efterskolelivet. 

Styrke fortællingen om efterskoler og unge
Som noget nyt vil magasinet også dykke meget mere ned i og dele den kæmpe viden, der er ude på efterskolerne omkring unge og ungdomsliv.

Jeppe Søe, medlem af bestyrelsen for Efterskoleforeningen og formand for indsatsområdet for en ny kommunikationsstrategi, herunder en ny strategi for foreningens medier, siger:

”Magasinet er efterskolernes ansigt og talerør udadtil og skal styrke fortællingen om efterskolernes arbejde og resultater. Magasinet er en del af målet om styrket kommunikation og gennemslagskraft fra efterskolerne og Efterskoleforeningen ud til offentligheden – men har også som hovedsigte at styrke sammenhængskraften mellem os alle i foreningen.” 

Ud over de nye tiltag i det trykte magasin vil den styrkede kommunikation også komme til udtryk på Efterskoleforeningens digitale platforme. For mens printmagasinet i høj grad byder på fordybelse og perspektiv, flytter den løbende nyhedsdækning over på den nye hjemmeside efterskolerne.dk, som dermed bliver den primære nyhedskanal. Samtidig udvikles dækningen også løbende i nyhedsbreve, på Facebook, Twitter og Instagram.