Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Magasinhuset klinger nok ikke i alles ører, men det gør redaktøren Torben Elsig. Han har om nogen personificeret efterskolernes fælles blad Efterskolen.

Gennem mange år har Torben deltaget i møder, arrangementer, receptioner og nye tiltag på rigtig mange skoler i hele landet, som han på rolig og inddragende vis har formidlet til hele efterskoleverdenen.

Torben har været tæt på skolerne, og de allerfleste skoler har været på fornavn med redaktøren og har derfor haft let ved at kontakte ham, når de havde en god historie. Torben har dog ikke været ”gift” med skolerne, og i flere situationer er hans skarpe pen blevet kommenteret og også ind imellem kritiseret, og det er nok det bedste kompliment en fri redaktør for et medlemsblad kan få.

Der er al mulig grund til at sige Torben og Magasinhuset en meget stor tak for det befordrende og gode samarbejde, vi har haft gennem alle årene.

Torbens nærvær til skolerne skal ikke gå tabt, selv om vi trækker medlemsbladet hjem til Vartov og gør det til et magasin, der udkommer færre gange årligt med bl.a. mere fordybelse, mens nyhedsdækningen foregår på efterskolerne.dk. Nærværet bliver videreført i hans ånd, så skolerne fortsat møder et magasin for medlemmerne, der er tæt på skolerne og skriver om, hvad der foregår på og omkring skolerne, ansatte på efterskolerne, eleverne og ikke mindst det ungdomsliv, de er en del af.

Tak for samarbejdet, Torben. Alt det bedste for dig i fremtiden.