Af Sine Eggert

De frie skoler i Ollerup har gennem flere år afholdt en demokratifestival på Grundlovsdag, hvor samtale, debat og demokrati er på programmet sammen med fællessang og musik.

For knap to år siden fik Ollerup Efterskole sammen med en række andre efterskoler i området ideen til at lave en søsterfestival, der også skulle have fokus på samtale og demokrati. Men denne dag skulle være for de unge og arrangeret af de unge. 

Gennem et års tid har engagerede unge efterskoleelever derfor beskæftiget sig med planlægningen af årets ungedag, der blev afholdt den 28. maj. 250 elever fra lokale folke-, fri- og privatskoler deltog som gæster sammen med de 150 efterskoleelever, der havde arrangeret dagen. 

Demokratisk dannelse på de unges måde
Kim Linnet, lærer på Ollerup Efterskole og projektleder for Ungefestivallen, fortæller at hovedformålet med dagen har været at skabe en dag med fokus på demokratisk dannelse, som de unge selv ville have lyst til at deltage i og som de selv ville blive klogere af. 

En kongstanke hos de unge arrangører var at de gæstende elever skulle møde andre synspunkter og indgå i nye relationer, så det første, der mødte dem, var en ”lufthavn” med en check-in skranke til hver besøgende klasse. Her blev de splittet i 12 farver via festivalarmbånd, og så var startskuddet gået til nye oplevelser. 

Først en klassisk fællesamling med fællessang, hvor eleverne også kom med opråb til verden om de ting, der skal ændres. 

Bagefter blev alle 400 elever spredt ud over alle fire frie skoler i Ollerup, hvor de fik prøvet kræfter med 12 forskellige workshops om alt fra bæredygtig grøntsagsdyrkning til lovforslag. Kort sagt bud på, hvad demokratisk dannelse kan være, når det ikke er designet af voksne. 

Succes og forventelige fejl
Efter frokost med lokal, bæredygtig mad samledes alle og lyttede til nye protestsange, vedtog nye lovforslag og fik sagt farvel til nye bekendtskaber, inden de 250 gæster cyklede hjemad.

Kim Linnet synes, at dagen er gået over al forventning: 

”Vi har både haft succeser og lærerige fejltagelser undervejs, præcis som det skal være. Vi håber og tror, at både arrangører og gæster er friske på at skabe verden forfra næste år.”  

Ollerup Efterskole, Faaborgegnes Efterskole, Magleby Fri- og Efterskole, Langelands Efterskole og Ryslinge Efterskole står bag initiativet, der er støttet med knap 100.000 kr. fra Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingspulje. 

Har du lyst til at høre om dagen og få gode råd, kan Kim Linnet kontaktes på kl@ollemus.dk eller 60624427. Du kan også læse mere på ungedagen.dk

Har du spørgsmål til forsøgs- og udviklingsmidlerne, som Efterskoleforeningen administrerer på vegne af Undervisningsministeriet, kontakt Sine Eggert se@efterskolerne.dk eller 33179768.