Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Mens vi venter på forhandlingerne om et nyt regeringsgrundlag, og ekspertudvalget, der skal se på 10. klasse og overgange til erhvervsuddannelserne, er på pause på grund af valget, er det værd at fremhæve landets efterskoleeelever.

Under valgkampen diskuterede 100 af dem karakterræs, uddannelsesloft og klimaproblemer på Askov Efterskole med Annette Lind fra Socialdemokratiet og Anni Matthiesen fra Venstre. Debatten var en del af kampagnen #Efterskolestemmer, hvor efterskoleelever gik i direkte dialog med politikerne. En kampagne, der bliver ved med at køre for at holde politikerne fast i deres ansvar og for at give de unge mennesker en større stemme.

Valgkampen bød også på et forslag fra Venstre om et tilskud på 20 mio. kroner årligt til efterskoler med tre eller flere elever med angst eller depression til psykologbistand, mentorer og andre tiltag. Samtidig vil partiet give 10 mio. kroner årligt til efterskolestipendier til udsatte unge til nedsættelse af egenbetalingen. Det vil være kærkomment, efter at VLAK-regeringen droppede tillægstaksten til efterskoler med elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund på ca. 10 mio. kr. på finansloven for 2019.

Ud over at styrke efterskolernes økonomiske muligheder for at hjælpe udsatte unge, er disse temaer højt på vores politiske dagsorden pt:

- Den almene 10. klasse på efterskole skal bevares
- Der skal være regelforenkling og gennemsigtighed i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse
- Omprioriteringsbidraget skal afskaffes
- Vi skal sikre økonomiske betingelser for, at flere har råd til et efterskoleophold

Det lover jeg, at vi vil kæmpe for hos alle politikere på Christiansborg– uanset regeringsgrundlag!