Af Louise Grønkjær

Hvad skal der blive af 10. klasse? Hvordan omsætter man FN's Verdensmål til en performance? Og hvordan undgår vi, at så mange unge mennesker lider af stress og angst? Efterskoleliv og ungdomsliv er i den grad på dagsordenen på årets folkemøde. Herunder får du det fulde overblik over efterskolerelaterede debatter.

TORSDAG

Walk & talk om FN's verdensmål
Folkemødets officielle åbnings-walk & talk kickstarter dialogen om årets tema: Fn's 19 Verdensmål. Efterskoleelever og repræsentanter for Efterskoleforeningen deltager sammen med en lang række organisationer og politikere.

 • Arrangør: Foreningen Folkemødet m.fl.
 • Hovedscenen, Cirkusopladsen.
 • Torsdag 09.45-11.20

Privilegiekapløb med Baunehøj Efterskole
I denne workshop, som Baunehøj Efterskole arrangerer, bliver der sat fokus på, hvor stor forskel der er på de privilegier, vi bliver født med. Konkret sætter workshoppen fokus på verdensmålet Mindre Ulighed. Workshoppen er blevet udarbejdet i forbindelse med Fælles Forandringsfestival, som er efterskolernes verdensmålsfestival.

 • Arrangør: Baunehøj Efterskole
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Torsdag 14.45-16.00

Datidens unge møder nutidens ungdom
Et panel bestående af 68'er generationen og generation Z, har samtale og debat omkring ungeliv og idealisme ud fra deres generations perspektiv. Kan unge i dag lære noget af tidligere generationer? Og er der sammenfald mellem idealer og handlinger? I panelet sidder blandt andre Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen.

 • Arrangør: Spejderne
 • Dansk Ungdoms Fællesråd, Cirkuspladsen
 • Torsdag 17:00 - 18:00 

Ungdommens Aften på Hovedscenen
Folkemødet inviterer til Ungdommens Aften på Hovedscenen, hvor du kan synge om Verdensmålene med Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne og overvære partilederdebat med otte ungdomspartiledere. Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, og elever fra Ryslinge Efterskole deltager.

 • Arrangører: Efterskolerne, Friskolerne, Foreningen Folkemødet, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Verdens Bedste Nyheder, Dansk Live
 • Hovedscenen
 • Torsdag 19.30-22.00

FREDAG

Er der et nyt ungdomsoprør i gang?
Er unges klimastrejker tegn på et nyt ungdomsoprør, der er på vej? Eller er der blot tale om et aktuelt kortvarigt engagement, som dør ud om kort tid? Diskussion med blandt andre efterskoleelever og politiske eksperter.

 • Arrangører: Efterskoleforeningen, Kommunikationsbureauet Friday
 • Radius' plads, Kirkepladsen
 • Fredag 09.00–10.00

Analoge fællesskaber i krise: Har digitaliseringen skylden?
Debat med blandt andre Ida Auken (R), speciallæge Imran Rashid samt elever fra Baunehøj Efterskole.

 • Arrangør: Grakom, Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation og Medier.
 • Grakoms Gårdhave
 • Fredag 9.00-10-00

En ny generation på nye sociale medier
Er der brug for andre og bedre sociale medier end dem vi har? Debat med bl.a. Lars Luplau, viceskoleleder på Svendborg Medie- og Sportsefterskole.

 • Arrangør: POV International
 • Ved Folkemødehuset
 • Fredag 10.30-11.00

Hvor meget fylder civilsamfundet på magtens landkort?
Diskussionen af om større magt til civilsamfundet vil gøre mere skade end gavn. Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen deltager.

 • Arrangør: Center for Frivilligt Socialt Arbejde
 • Kirkepladsen
 • Fredag 10.30-11.30

Efterskoleelever performer FN’s Verdensmål
Efterskolen for Scenekunst performer FN’s verdensmål.

 • Arrangør: Efterskolen for Scenekunst 
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Fredag 13.30-14.45

Kan den gamle garde og unge rebeller samles om klimaopråb?
Kan der skabes enighed på tværs af generationer om vejen til en bæredygtig fremtid? Det bliver testet, når den gamle garde og unge klimarebeller mødes til diskussion om klima og bæredygtighed. De henter inspiration fra en ny, stor undersøgelse blandt landets efterskoleelever, som offentliggøres på Folkemødet. I panelet sidder blandt andre formand for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen. 

 • Arrangør: Arla
 • Fremtidspladsen, Radius
 • Fredag 13.30-14-30

Ungemonopolet: Hvor går grænsen?
Bliv klogere på, hvor grænsen går, når man flirter og scorer.

 • Arrangører: Dansk Ungdoms Fællesråd, Sex og Samfund m.fl. 
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Fredag 14.45-15.45

Verdensmåls-Løvernes Hule, første runde
Innovationsevent hvor grupper af unge får mulighed for at pitche deres initiativer for verdensmålsløverne.

 • Arrangører: Efterskolerne, Friskolerne, Foreningen Folkemødet, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Fredag 16.30-18.00

Elever sætter verdensmål på skoleskemaet
Med udgangspunkt i en spritny læringsfestival, som løb af stablen for første gang d. 28. maj 2019, debatteres innovative måder at få verdensmålene på skoleskemaet. Gennem et elevstyret og interaktivt set-up vil et panel af interessante debattere diskutere, hvorvidt og hvorledes de unges engagement i en bedre verden kan styrkes gennem undervisning.

 • Arrangør: Efterskoleforeningen, Fælles Forandring - efterskolernes verdensmålsfestival
 • Den Digitale Scene
 • Fredag klokken 18.00-19.00

LØRDAG

Sammen skaber vi #DetGodeUngdomsliv
Flere unge oplever stress, ensomhed og generel mistrivsel - hvordan vender vi udviklingen?

 • Arrangør: Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Lørdag 10.30-11.30

Åndsfrihed - eller det vilde vesten?
Skal de frie skoler have lov til at være frie og anderledes? Gælder det også muslimske skoler? Jeppe Søe, som sidder i Efterskolernes bestyrelse, deltager i debatten.

 • Arrangører: Dansk Friskoleforening, Frie Skolers Lærerforening
 • FTF-teltet, Yder-/indermolen
 • Lørdag 10.30-11.30

Klimateater
Performance-teater-forestilling som på en anderledes og provokerende måde skal sætte tanker i gang om de metoder, der bliver brugt til at løse klimakrisen.

 • Arrangør: Viby Efterskole
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Lørdag 11.30-12.30 

Skolepolitisk topmøde
Det danske skolesystem har i en årrække været igennem reformer med henblik på at forøge de kompetencer, som eleverne kommer ud med. Reformerne har blandt andet søgt at opnå en national ensartethed i grundskolens output og har trukket spor ind i de frie skolers verden. Kan mere overordnede mål og mere frihed også bruges som styringsinstrument? Debat med blandt andre Alexander Von Oettingen.

 • Arrangører: Efterskolerne, Friskolerne og Grundtvigs Forum
 • Grundtvigs telt
 • Lørdag 12.00-13.00

De unge og perfekthedskulturen
Mange unges stressniveau stiger, de føler sig presset, og flere er tynget af angst, depression, ensomhed og spiseforstyrrelser. Er det professionelle, forældre eller civilsamfundet/fritidslivet, der skal på banen? Skal livsmestring på skoleskemaet? I panelet er blandt andre Ulrik Goos Iversen, bestyrelsesmedlem i Efterskolerne og aktiv i foreningens bæredygtighedsudvalg.

 • Arrangør: FDF
 • Grundvigs telt
 • Lørdag 13.30-14-30

Giver 10. klasse stadig mening?
Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal give 10. klasse et grundigt gennemsyn, så 10. klasse i langt højere grad bliver begyndelsen på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Men skal 10.klasse udelukkende målrettes erhvervsuddannelserne? Og giver det mening med 10.klasse, som er almen dannende og ikke rettet mod nogen særlig ungdomsuddannelse? Torben Vind Rasmussen deltager i debatten som talsmand for Det alternative ekspertudvalg for 10. klasse.

 • Arrangører: Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Lørdag 14.00-15.00

Præstationskulturen - sygt ræs eller gavnlig udvikling?
Er præstationer af det onde, eller hvor går grænsen mellem de sunde præstationskulturer og den kultur, der driver fremskridtet? Jeppe Søe, som sidder i Efterskolernes bestyrelse, deltager i debatten.

 • Arrangør: Frie Skolers Lærerforening
 • Folkets Hus, Kirkepladsen
 • Lørdag 15.00-16.00

Verdensmåls-Løvernes Hule, anden runde
Innovationsevent, hvor grupper af unge får mulighed for at pitche deres initiativer for verdensmålsløverne.

 • Arrangører: Efterskolerne, Friskolerne, Foreningen Folkemødet, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Ungdomshøjen, Danchells Anlæg
 • Lørdag 16.30-18.30

Frihed til frontløbere
Hvad sker der, når frie skoler bruger friheden til at afprøve en anden pædagogik, organisere skoledagen anderledes eller måske sætte helt nye fag på skemaet? Kan det bruges til noget også i folkeskolen? I panelet sidder blandt andre Anne Mette Pinderup, som er lærer på Flemming Efterskole, og Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

 • Arrangør: Frie Skolers Lærerforening
 • FTF-teltet, yder/indermolen
 • Lørdag 18.00-19.00

Se hele programmet for Folkemødet 2019 her.