Af Louise Wethke Buch

Vil gentænke højtider og måltider på efterskolen

Integrationskonference

Kim Thynebjerg

  • Forstander på Levring Efterskole og formand for Midt- og Østjyske Region

Hvorfor er du kommet til Efterskolernes integrationskonference?
”Det er der to årsager til. Hvis vi skal gøre vores arbejde ordentligt og danne unge mennesker og klæde dem på til at blive demokratiske samfundsborgere, er det vigtigt, at efterskoler afspejler den sammensætning, der er i det øvrige samfund. Ellers bliver efterskoler bare lukkede skoler for mellemklassen, som har været først ude for at få fat i pladserne. Den anden grund er, at vi i Midt- og Østjyske Region i Efterskolerne har ansat en integrationskoordinator, Zobayr Nader, fordi vi selv har svært ved at løfte opgaven ude på efterskolerne. Konferencen er derfor en god anledning til, at Zobayr Nader kan få nogle kontakter for at starte arbejdet op.”

Hvad gør I i forvejen på jeres efterskole for at styrke integrationsindsatsen?
”Vi er heldige at have et blandet lærerkollegium, hvor vi har flere lærere med anden etnisk baggrund. De er blevet ansat, fordi de var de bedste til deres job, men jeg tror også, det er vigtigt for eleverne, at der også er lærere med anden etnisk baggrund, som de kan spejle sig i.”

Hvad er det vigtigste, du tager med hjem fra integrationskonferencen?
”Jeg tror, vi skal tænke over, om efterskolerne reelt er åbne nok. Det var meget rammende at høre to unge med anden etisk baggrund snakke om de udfordringer, de oplevede på efterskoler. Vi kan på efterskolerne hurtigt blive enige om, at vi er et åbent tilbud, men er vi reelt det i forhold til de små ting, der kan gøre, at vi bliver bedre til at møde forskellige mennesker? På Levring Efterskole har vi f.eks. et godt køkken, hvor vi altid har vegetarretter og glutenfri mad, men er det tænkt helt igennem? Når der f.eks. er brunch, sørger vi så for, at der også er pølser uden svinekød? Vi er nok nødt til at gentænke, om vi kommer hele vejen rundt. Vi holder fast i jul som højtid, men kunne der også være nogle andre højtider, som vi kan hjælpe unge med anden etnisk baggrund med at fejre?”

Har du fået inspiration til at gøre noget anderledes på jeres efterskole fremadrettet?
”Vi vil overveje at være mere åbne i forhold til de små ting som måltider og højtider, og så skal vi have en snak i forhold til at reservere pladser. Det kan enten være, at vi reserverer nogle pladser specifikt til unge med anden etnisk baggrund, det kan også være til unge med særlige behov, eller det kan være, at vi skal aftale at oprette en ekstra plads til en ung, der ville have godt af at komme på efterskole.”

Vil invitere en gruppe elever på besøg

Integrationskonference

Jakob Rud Hansen

  • Forstander på Faxehus Efterskole

Hvorfor er du kommet til Efterskolernes integrationskonference?
”Fordi jeg synes, det er et vigtigt emne, og det er ærgerligt, at vi på efterskolerne ikke har ordentligt fat i flygtninge- og indvandrergrupperne. Efterskolerne er forpligtede til at have særlig fokus på hovedsigtet om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og så kan det ikke nytte noget, at vi har en forsamling elever, der har samme kultur og er enige om det meste. Vi vil gerne have en bred diversitet i vores elevflok, og efterskolerne har et stort integrationspotentiale, som ikke bliver udnyttet godt nok. Jeg kunne godt forestille mig, at de grupper kunne have en større interesse i at komme på efterskole, hvis de blev informeret bedre om efterskoler.”

Hvad gør I i forvejen på jeres efterskole for at styrke integrationsindsatsen?
”Vi reserverer pladser hvert år, som vi holder til den gruppe elever indtil april.”

Hvad er det vigtigste, du tager med hjem fra integrationskonferencen?
”Det var interessant at høre, hvordan en gruppe unge piger fra Nørrebro opfatter efterskolen. Og det var både et spændende og sjovt foredrag med Abdel Aziz Mahmoud, som fortalte, hvor anderledes man kan føle sig, hvis man ikke føler sig som en del af fællesskabet hele tiden.”

Har du fået inspiration til at gøre noget anderledes på jeres efterskole fremadrettet?
”På konferencen fortalte en UU-vejleder, at han ofte kører en gruppe unge folkeskoleelever med anden etnisk baggrund ud på en efterskole til en rundvisning. Det, synes jeg, er en god idé. Det kunne også være et fælles initiativ, hvor flere efterskoler kunne gå sammen om det. Det kunne også være interessant at få læringsplatformen ’100% FREMMED?’, som holdt oplæg på konferencen, ud på vores efterskole. Problemet er, at vores efterskole er optaget to år ud i fremtiden, men det kunne jo være, en gruppe unge folkeskoleelever kunne blive interesseret i efterskolen om tre år. Den næste udfordring er så, at deres forældre også skal synes, det er en god idé.”

Tidligere elever med anden etnisk baggrund skal vise rundt på skolen

Integrationskonference

Karsten Haim

  • Forstander på Sorø Gymnastikefterskole
  • Har inviteret tidligere efterskoleelev Reshad Qarabaghi, som gik på Sorø Gymnastikefterskole i 2013/14, med til Efterskolernes integrationskonference

Hvorfor er du kommet til Efterskolernes integrationskonference?
”Vi har de sidste par år haft et par elever på efterskolen med anden etnisk baggrund, og derfor har jeg snakket med vores tidligere elev Reshad for at høre, hvordan vi kan gøre det bedre for den gruppe elever, når de kommer hos os. Derfor inviterede jeg Reshad med til konferencen, så vi kunne få noget fælles viden til vores samarbejde i fremtiden. Diversitet er med til at gøre efterskolen spændende, og ligesom vi har elever fra mange forskellige samfundslag, synes jeg, vi har en samfundsmæssig forpligtelse til at vise, at efterskoler kan rumme alle.”

Hvad gør I i forvejen på jeres efterskole for at styrke integrationsindsatsen?
”Vi gør ikke noget. Jeg tror, de elever med anden etnisk baggrund, der går hos os, kommer der på grund af vores linjefag.”

Hvad er det vigtigste, du tager med hjem fra integrationskonferencen?
”Jeg blev bekræftet i, at det er en opgave, vi godt kan klare. Vi kan godt gøre den kæmpebesværlig, men jeg tror faktisk ikke, det er så stor en udfordring, hvis man som efterskole er åben over for den. Jeg blev meget ked af at høre om en tidligere efterskoleelevs oplevelser på en efterskole, hvor der bl.a. ikke var taget hensyn til ham i køkkenet. Det må bare ikke være et problem, og det ville jeg være meget ked af, hvis det var en udfordring på vores efterskole. Alle de praktiske ting, der gør, at de føler sig velkomne, kan vi sagtens klare.”

Har du fået inspiration til at gøre noget anderledes på jeres efterskole fremadrettet?
”Vi vil samle en gruppe tidligere elever med anden etnisk baggrund, som kan hjælpe os med at tage imod de familier, der kommer på besøg hos os. Vi skal ikke være en stopklods for de familier, der kommer og besøger efterskolen, så vi vil gerne vise familierne, at vi faktisk har tænkt os om. Det kunne f.eks. være, at Reshad kunne vise dem rundt på efterskolen, for der kunne være nogle spørgsmål, som han bedre kan svare på, end vi kan.”

Om Efterskolernes integrationskonference

Efterskoleansatte, vejledere og socialfaglige medarbejdere fra kommuner mødtes 22. april til Efterskolernes konference om integrationsindsats på efterskoler, som blev afholdt af Sjællandske Region. Konferencen skal styrke samarbejdet mellem efterskoler og kommuner, så flere elever med anden etnisk baggrund end dansk får mulighed for at komme på efterskole. Blandt oplægsholderne var journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og tidligere efterskoleelever med anden etnisk baggrund end dansk.