Af Louise Wethke Buch

"Vi har brug for et bæredygtigt flagskib i efterskoleverdenen"

Ronja Røskva Andersen

  • Lærer på Baunehøj Efterskole

Hvorfor er jeres efterskole med i Fælles Forandring?
”Vi var sammen med Flakkebjerg Efterskole og Sejergaardens Musikefterskole med til at starte projektet op for fire år siden, fordi vi mente, at vi havde brug for et bæredygtigt flagskib i efterskoleverdenen. Det mener vi stadig, da omstillingen til en mere bæredygtig verden er en af vor tids helt store opgaver, og den skal efterskolerne naturligvis være med til at løse.”

Hvad får jeres elever ud af at være med i Fælles Forandring?
"For nogle elever er det en stor oplevelse, hvor de kommer helt ind i maskinrummet og virkelig mærker, hvad det vil sige at stable et stort projekt på benene. For andre handler det mest om at møde nogle elever fra andre efterskoler. Fælles for dem alle er dog, at de får set en palette af forskellige bæredygtige projekter og ikke mindst sat deres eget projekt i værk, som de formidler på festivaldagen. Vi håber, at dét i kombination med, at der er flere skoler med i projektet, er med til at give dem en fornemmelse af, at de er med til at løfte en lille, men vigtig del af en stor opgave."

Hvad får I som efterskole ud af at være med i Fælles Forandring?
"Vi får en ramme at arbejde ud fra og noget at arbejde hen imod. For den enkelte medarbejder giver det en bevidsthed om verdensmålene og de muligheder, de rummer for flere bæredygtige løsninger på skolen. Derudover er Fælles Forandring med til at bygge bro mellem de skoler, der samarbejder om projektet. Det er både lærerigt og værdifuldt, da det er nødvendigt med bæredygtige netværk på tværs af skolerne."

Hvilke redskaber fra Fælles Forandring kan I bruge i hverdagen på efterskolen?
"Fælles Forandring er en fejring af de bæredygtige projekter, vi har arbejdet med i løbet af året i undervisningen. Projektet og de redskaber, vi får stillet til rådighed, har derfor kun værdi i det omfang, vi selv tager arbejdshandskerne på og får sat bæredygtighed på dagsordenen ude på skolerne. På vores skole arbejder vi bestandigt på at få styret skolen i en mere bæredygtig retning både i driften og på det pædagogiske plan. Vi har stadig lang vej igen, før vi er i mål, men Fælles Forandring er med til at holde vores snude i sporet og give os en retning."

Hvad har været den bedste oplevelse til Fælles Forandring festival 18. maj?
"Kastanievej Efterskole og Flakkebjerg Efterskole var på besøg hos os, og det bedste ved dagen var, at elever fra forskellige efterskoler mødte hinanden og præsenterede hinanden for bæredygtige workshops om alt fra insektrestaurant til saftevandvalgkamp. Dagen sluttede fint med musik og bål på stranden."

"Vi er blevet bedre til at tænke bæredygtighed ind i dagligdagen"

Anne Marie Falk-Kristensen og Anna Ansaba Johnson

  • Lærere på Skals Efterskole

Hvorfor er jeres efterskole med i Fælles Forandring?
"Fordi det er vigtigt, at vores elever lærer om bæredygtighed, og hvordan de kan blive bedre til at engagere sig i klimaområdet, så de kan tage bedre og ’grønnere’ valg i fremtiden. Desuden bliver der i den fremtidige uddannelses- og jobsøgningsprocedure lagt særligt vægt på, at de unge har indblik i og kendskab til grønne handlemuligheder og forskellige tiltag inden for bæredygtig energi og produktion. Det vil vi gerne klæde dem på til."

Hvad får jeres elever ud af at være med i Fælles Forandring?
"De bliver klar over, at de kan gøre en forskel både alene og sammen med andre. Det er fantastisk, at de unge både er med til at tænke lokalt og globalt via de 17 verdensmål, så de bliver klædt på til at være oplyste medborgere. Jo yngre de er, når de lærer om miljøet, og hvordan man bedst kan passe på naturen, jo nemmere bliver det for dem at få nogle gode vaner, som de også kan give videre til deres børn. Og så er det festligt og sjovest at gøre det sammen med andre i det efterskolefællesskab, som de unge i forvejen færdes i, og hvor de ser, at andre arbejder for det samme."

Hvad får I som efterskole ud af at være med i Fælles Forandring?
"Vi bliver bedre til at tænke bæredygtighed ind i dagligdagen, og som international efterskole lærer vi mere om, hvordan alle på kloden, og ikke kun ’de andre’, har et ansvar for at sikre, at vi realiserer verdensmålene."

Hvilke redskaber fra Fælles Forandring kan I bruge i hverdagen på efterskolen?
"Vores køkkenpersonale er i forvejen meget bevidste om at købe økologisk og har fokus på madspild. Vi affaldssorterer, har solcelleanlæg, og vores praktiske personale tænker altid i genbrug. I forbindelse med Fælles Forandring har eleverne mere fokus på tøj, hvor vi planlægger tøjbytteseancer og snakker om at købe mindre nyt. På Fælles Forandrings hjemmeside kan vi samtidig hente god inspiration til kommende arrangementer, som skal omhandle bæredygtighed."

Hvad har været den bedste oplevelse til Fælles Forandring festival 18. maj?
"Der har været så mange gode oplevelser. Det var inspirerende at føle, at vi var en del af noget større, da vi om morgenen var med til digitale opvarmningsaktiviteter sammen med alle de andre efterskoler, der var tilmeldt Fælles Forandring. Noget af det bedste var også at se, hvordan nogle af vores 10. klasseelever kørte de forskellige workshops for resten af skolen, og hvordan alle gik op i det – lige fra vendespil om verdensmål til plantning af æbletræer. Det var en rigtig hyggelig dag, der gav masser af idéer til, hvordan man stille og rolig kan gøre hverdagen lidt mere bæredygtig."

"Vi bliver inspireret til at tage små skridt, som kan sætte store lokale aftryk"

Jens-forstander-Halvorsminde-efterskole

Jens Beermann

  • Forstander på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole
  • Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole var værtsskole for Fælles Forandring festival 2022, hvor der blev sendt liveudsendelse fra

Hvorfor er jeres efterskole med i Fælles Forandring?
"Som efterskole er vi en dannelsesinstitution. Dannelsesopgaven i år 2022 er anderledes, end da skoleformen udsprang for mere end 100 år siden. I dag skal vi danne unge mennesker og påvirke lokalområdet til en bevidstgørelse og samtale om, hvordan kommende generationer kan opleve et liv med muligheder. Hvor man sætter sin fod og efterlader sine aftryk, har man mulighed for at tage ansvar og sprede håb og kærlighed til mennesker, områder, lokalsamfund og nationer, som man møder på sin vej. Vi skal ikke bare danne, men uddanne og inspirere kommende generationer til at tro på, at de kan gøre en forskel."

Hvad får jeres elever ud af at være med i Fælles Forandring?
"Eleverne får et indblik i FN’s 17 verdensmål og får visionære tanker om en bæredygtig udvikling af kloden."

Hvad får I som efterskole ud af at være med i Fælles Forandring?
"Vi har fået mulighed for at deltage online som værtsskole for årets festival. Denne deltagelse inspirerer alle omkring Halvorsminde Efterskole til at tage mange små skridt, som kan være med til at sætte store lokale aftryk."

Hvilke redskaber fra Fælles Forandring kan I bruge i hverdagen på efterskolen?
"Der er flere elementer fra Fælles Forandring, som inspirerer skoleårets planlægning og undervisningsforløb og hele vores måde at drive skole på. Vores køkkenpersonale arbejder med ændringer og forsøger konstant at udvikle kosten, og ikke mindst kostdannelsen, i en mere bæredygtig retning. Derudover er vi med i et projekt med etablering af ti hektar skov på skolens matrikel."

Hvad har været den bedste oplevelse til Fælles Forandring festival 18. maj?
"At have besøg af projektleder for Fælles Forandring, Charlotte Hedevang Nielsen, i hele planlægningsfasen, og at hun har beriget fire elever med helt særlige oplevelser ved at blive taget i hånden som værter for festivalen på vores skole. Vi er ydmygt stolte og glade for denne mulighed."

Om Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival

Fælles Forandring engagerer efterskoleelever i samfundets og verdens udvikling ved at sætte FN’s 17 verdensmål på dagsordenen i undervisningen og hverdagen på efterskoler. Fælles Forandring kulminerer hvert forår i verdensmålsfestivaler, som afholdes lokalt på efterskolerne - enten på egen efterskole eller i samarbejde med andre efterskoler i lokalområdet. Verdensmålsfestivalen blev afholdt for fjerde år i træk onsdag 18. maj 2022, hvor efterskolerne var ’samlet’ til digital morgensamling, som blev sendt via en liveforbindelse fra Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole. Alle efterskoler deltog i et fælles festivalprogram og aktiviteter lokalt på efterskolerne. Fire efterskoleelever var på skift værter for dagen, som ledte deltagerne igennem dagens program med alt fra taler til tv-køkken med ’verdensskål’ på menuen, quiz, fællessang i haven og hilsner fra kendte politikere og unge klimaaktivister.