Vidensråd for Forebyggelse præsenterer ved en konference den 26. august 2019 en ny rapport om unges alkoholkultur. Konferencen var oprindelig planlagt til den 26. juni, men af flere væsentlige årsager har vi valgt at flytte den til august. Derfor denne opdaterede invitation.

Rapporten, der præsenteres på konferencen, opsummerer den videnskabelige viden og giver svar på følgende spørgsmål:

• Hvordan står det til med danske børn og unges alkoholforbrug og alkoholvaner?
• Hvorfor drikker unge i Danmark så meget, og hvilke negative konsekvenser kan det have?
• Hvilke indsatser kan udskyde eller mindske unges alkoholforbrug?

Ud over en præsentation af rapportens konklusioner, vil der på konferencen blive præsenteret to eksempler på, hvordan man har arbejdet med alkoholkulturen henholdsvis på et gymnasium og mere bredt på kommunalt plan.

Konferencen afsluttes med en paneldebat, hvor vi diskuterer visionerne for de unges alkoholkultur og spørger:

Hvor vil vi gerne hen? Skal unge på 16 år overhovedet drikke alkohol, eller vil det være bedre, hvis de venter, til de fylder 18? Skal der være alkohol på ungdomsuddannelserne, og hvor går i givet fald grænsen for, hvornår det er for meget?

I debatten deltager blandt andet Sundhedsstyrelsen, Alkohol og Samfund, en gymnasierektor, en sundhedsdirektør i en kommune og flere andre.

Målgruppe for konferencen
Rektorer, ledere og lærere på ungdomsuddannelser, SSP-konsulenter, kommunalforvaltninger inden for sundheds- og socialområdet, sundhedsprofessionelle og andre relevante aktører inden for området.

Tid og sted
Konferencen finder sted mandag den 26. august 2019 klokken 12:30-16:00 i Lægeforeningen på Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, og du tilmelder dig ved at skrive til: konference.vff@dadl.dk. Du modtager en bekræftelsesmail, når vi har registreret din tilmelding. Vi opretter en venteliste i tilfælde af overbooking.

Program
Programmet er under udarbejdelse, men du kan se et foreløbigt program på Vidensrådets hjemmeside her

Tak
Tak til TrygFonden for støtte til projektet.