Det er Danmarks Evalueringsinstitut, der har gennemført undersøgelsen for ministeriet. Undersøgelsen viser blandt andet, at den væsentligste årsag til udskrivninger på efterskoler er, at eleverne overtræder skolens regler.

85 procent af eleverne på efterskoler bliver, ifølge forstanderen, inddraget i det forløb, der leder frem til afgørelsen. Men der er også et mindretal af eleverne, der ifølge forstanderne, slet ikke eller i ringe grad har haft mulighed for at fremlægge deres syn på beslutningen om afbrydelse af opholdet. Der er på det område sket en stigning i antal fra skoleåret 2014/15, hvor den første undersøgelse blev lavet, til skoleåret 2017/18, hvor den nye undersøgelse er lavet.

Den vejledning, som Undervisningsministeriet har lavet med råd til inddragelse af eleverne, er nået vidt ud til skolerne. Der er nu 83 procent af ledere på efterskolerne, der kender til vejledningen, mens det i 2014/15 kun var 52 procent, der kendte til vejledningen.

Læs mere om udskrivelser her, hvor du også kan finde vejledningen som Undervisningsministeriet har skrevet:

Hver tiende efterskoleelev gennemfører ikke et efterskoleophold
Efterskoleforeningen udarbejder årligt statistik på antallet af afbrud. Her tæller vi både de elever, der selv vælger at rejse og dem, hvor det er skolen, der tager initiativ til at afbryde samarbejdet. De senere år har det samlede frafald ligget nogenlunde stabilt på 11-12 procent af elevtallet ved kursusstart. Heraf er det ca. en fjerdedel, der bliver bortvist for overtrædelse af skolens regler. Det svarer til 2,7 procent af det samlede elevtal. Blandt de øvrige afbrud, er det især hjemve, der bliver angivet som forklaring. Mange skoler har arbejdet strategisk med at nedbringe frafald, som både pædagogisk og økonomisk kan være en væsentlig udfordring for en skole.

Efterskoleforeningen har formuleret en række gode råd til håndtering af udskrivninger og afbrydelser, både i forhold til samtaler, gebyrer m.v. som kan ses i publikationen ’Etik og Kontrakt’: