Efterskoleforeningen arbejder for, at genåbningen for efterskoler bliver landsdækkende.

Fra Efterskoleforeningens side glæder vi os over, at indstillingen fra Indsatsgruppen er at åbne efterskolerne i den kommende genåbningsplan. I første omgang gælder indstillingen dog kun efterskoler i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm ud fra en logik om, at smittetrykket er lavere her end i resten af landet.

Men efterskoler har elever fra hele landet, og derfor giver det ikke mening at gøre genåbningen af efterskolerne regional. Det vil – sat på spidsen – betyde, at en elev fra Kolding, der lige nu har et højt smittetryk, kan komme tilbage på sin efterskole i Nordjylland, mens den nordjyske elev ikke kan komme tilbage på sin efterskole på Fyn. Det giver ikke mening.

Efterskolerne er klar til at genåbne med fokus på smitteforebyggelse gennem hygiejne og test samt ved så vidt muligt at lade eleverne blive på efterskolerne i længere perioder ad gangen.