Som medarbejder kan du:

1. Tage stilling til, hvad trivsel er for dig
Hvad betyder trivsel for dig, og hvad har du brug for for at trives i dit arbejde? Som medarbejder har du selv et ansvar for din egen trivsel. Når du tænker over, hvad der skal til for, at du har det godt på arbejdet, får du mulighed for at bede om de ting, som du mangler i dit arbejdsliv. Måske har du brug for hjælp fra en kollega? Måske har du brug for mere fleksibilitet om morgenen? Du er den eneste, der ved det.

2. Lægge mærke til, om du har brug for en pause
Når vi har travlt, og hverdagen kører for fuldt blus, glemmer vi nogle gange at stoppe op og mærke, om vi har brug for en pause. Det er meget naturligt, at du som medarbejder indimellem har brug for en stille stund i løbet af arbejdsdagen.

3. Bruge naturen
Flere undersøgelser har vist, at naturen har en beroligende effekt på mennesker. I hverdagen flyver stresshormoner rundt i vores krop og får os til at yde optimalt på arbejdet. Men du skal falde til ro igen. En måde at gøre det på er ved at gå ud i naturen og lade naturen sænke dit stressniveau.


Som kollega kan du:

4. Dele og lytte
’Hvordan har du det?’ er et af de bedste spørgsmål, du kan stille din kollega. Hvis du har mulighed for at skabe et rum, hvor I har tid og mulighed for at tale sammen uforstyrret, er det optimalt. For at opnå fuld fortrolighed og tillid er det vigtigt, at du også indimellem tør dele dine egne svagheder og sårbarheder.

5. Være hjælpsom og fleksibel
Som ansat på en efterskole er du garanteret hjælpsom og fleksibel, når din kollega beder om hjælp. Bliv ved med det, det gør en stor forskel for dine kolleger!


Som en del af ledelsen kan du:

6. Skabe en fleksibel arbejdskultur
Forskellige medarbejdere har forskellige behov, og derfor kan det være en god idé at skabe plads til forskellige hensyn. Måske er der en medarbejder, som indimellem har brug for at sove en time længere om morgenen, mens en anden har brug for en pause midt på dagen. Ved at skabe en fleksibel arbejdskultur, hvor alle medarbejdere ikke behøver at yde på samme måde, vil medarbejderne trives bedre, fordi de får opfyldt deres individuelle behov.

7. Være en tydelig leder
Vær tydelig i forhold til, hvad kerneopgaven på jeres efterskole er, og hvilken retning I skal i. Det er vigtigt, at medarbejderne ved, hvilke forventninger du har til dem, og hvornår de har udført deres opgave tilfredsstillende. Hvornår er det vigtigt, at de gør deres bedste? Og hvornår kan de til gengæld sænke barren? De færreste kan udføre alle arbejdsopgaver med lige høj kvalitet.

8. Lytte
Skab rammer for dialog med medarbejderne, lyt til deres input, og prøv at implementere det, som giver mening. Har de brug for nogle andre organisatoriske rammer eller en anden struktur på arbejdsdagen? Hvis du er nysgerrig, tolerant over for fejl og arbejder med, hvordan fejl kan rettes uden at pege fingre af nogen, kan du være med til at skabe en psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

9. Tage din egen iltmaske på
Som leder er du rollemodel for medarbejderne. Hvis du er stresset, vil det smitte af på hele organisationen, bl.a. fordi du måske bliver mere kort for hovedet og tager dårligere beslutninger. Derfor er det vigtigt, at du selv sikrer, at du balancerer privat- og arbejdsliv, tager pauser, hvor du sænker stressniveauet osv.

Kilde: Erhvervspsykolog og ph.d. i organisationsteori Janne Skakon, arbejdsmiljøkonsulent og ejer af virksomheden Sundhed og Trivsel Marianne Søby samt ’9 anbefalinger’ fra Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv, 2019

9 anbefalinger til et bedre arbejdsliv
Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv kom i 2019 med ni anbefalinger til et bedre arbejdsliv. Anbefalingerne går bl.a. på at skabe en mere fleksibel arbejdskultur, som tager hensyn til den enkelte medarbejders ønsker om anderledes arbejdstider og arbejdsformer, at skabe mulighed for, at medarbejdere kan diskutere, hvad der begejstrer og belaster i arbejdet, og hvilke løsninger de ser, samt mere opsøgende ledelse. 
Formålet med anbefalingerne er at udfordre eksisterende praksis og bidrage med forskningsbaseret viden og værktøjer til forebyggelse af arbejdsrelateret stress og at understøtte arbejdspladsers udvikling og etablering af et godt og sundt arbejde, hvor produktiviteten sikres.
Tænketanken bag anbefalingerne er en national, uafhængig og non-profit tænketank med otte medlemmer, som alle har en ph.d. og arbejder med udvikling af et mere bæredygtigt arbejdsliv. 

Læs mere her: baeredygtigtarbejdsliv.eu