Meldingen er klar: 10. klasse øger sandsynligheden for, at frafaldstruede unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Og ikke nok med det: Er det på en efterskole, de unge tager 10. klasse, stiger sandsynligheden.
Det viser en undersøgelse, som analysefirmaet Moos-Bjerre har lavet for Efterskoleforeningen.
Resultatet vækker glæde i Efterskoleforeningen, som mener, at 10. klasse er en god investering for et ungt menneske.
”Netop dette skoleår giver de unge mennesker mulighed for at modnes og blive skarpere på deres egen identitet på et kritisk tidspunkt i deres liv,” siger Mette Hjort-Madsen, analysechef i Efterskoleforeningen.

10. klasse på efterskole har stor effekt
Mere konkret viser undersøgelsen, at 10. klasse i sig selv øger sandsynligheden for, at de frafaldstruede unge – uanset om de går i folkeskole eller på efterskole – afslutter en ungdomsuddannelse. Faktisk er sandsynligheden for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse 14 til 17 procent højere for de frafaldstruede unge, der tager 10. klasse i forhold til de unge, der går ud efter 9. klasse. Tager de unge 10. klasse på efterskole, stiger sandsynligheden for, at de afslutter en ungdomsuddannelse med yderligere fem til seks procentpoint.
”Vi har længe vidst, at det miljøskift, som efterskolen udgør, kan være afgørende for unge. Det bekræfter undersøgelsen. Samtidig viser den, at efterskolernes arbejde med socialt ansvar er vigtigt. Både for den enkelte elev, der lykkes med sit ophold, og for samfundet,” siger Mette Hjort-Madsen.
Næsten 25 procent af alle 25-årige har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse. Det er et problem, fordi netop en ungdomsuddannelse kan være med til at forebygge, at unge ryger ud i f.eks. arbejdsløshed, misbrug og kriminalitet.
”Derfor giver det god mening at undersøge, hvad der skal til for, at flere af grundskolens elever bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og her er 10. klasse et vigtigt element,” siger Mette Hjort-Madsen.

En økonomisk håndsrækning
Med stipendiet En håndsrækning giver Egmont Fonden udsatte unge bedre mulighed for at komme på efterskole. I øjeblikket er Efterskoleforeningen, der administrerer En håndsrækning, ved at tage stilling til, hvilke familier, der modtager et af de cirka 55 stipendier á 20.000 kroner til skoleåret 2019/20. I alt har Egmont Fonden afsat fem mio. kr. til stipendier i perioden 2017-2021.
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, siger:
”Et efterskoleophold kan blive en ny start, hvor de unge kan vende negative skoleoplevelser til noget bedre, genfinde deres motivation for at lære, styrke deres sociale relationer eller få sociale problemer i hjemmet på afstand. Det kan være med til at give dem det faglige, personlige og sociale boost, som kan gøre dem i stand til at komme godt videre i livet.”

Faktaboks:
Frafaldstruede unge:
Undersøgelsen viser, at unge, der har været omfattet af ’forebyggende foranstaltninger’ efter lov om social service, statistisk set er i høj risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse. Derfor fokuserer undersøgelsen på denne gruppe af unge. Forebyggende foranstaltninger er fx at den unge eller familien har modtaget personlig rådgivning, særlig støtte i hjemmet eller deltaget i familiebehandling.

Om undersøgelsen
Grundlaget for undersøgelsen er registeroplysninger om de i alt 1,14 millioner skoleelever, der i perioden 1995-2016 afsluttede 9. eller 10. klasse. Heraf er der 37.000 unge, der har modtaget en forebyggende foranstaltning og afsluttet 9. eller 10. klasse i perioden. Undersøgelsen er gennemført i 2018.

Link til undersøgelse her