Hvem kan søge?
Familier med indkomster under 240.000 kr. årligt kan søge om En Håndsrækning. For skoleåret 2019/20 er det indkomsten for 2017, vi kigger på. Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at ansøgeren kan dokumentere social eller læringsmæssig udsathed i form af fx let ordblindhed, fravær fra skole eller udfordringer af familiemæssig karakter. Dokumentation kan fx være udtalelse fra familievejleder, lærer eller lignende, som skal vedlægges ansøgningen.

Familien skal også have søgt kommunen om økonomisk støtte til opholdet. Det gøres ved at kontakte en sagsbehandler i kommunens børne- og ungeforvaltning. Det er dog ikke en forudsætning for at søge, at kommunen bidrager til opholdet. Man må altså gerne søge om En Håndsrækning, selv om kommunen siger nej.

Det er ikke en forudsætning for at søge, at man er optaget på en efterskole.

Hvad kan pengene bruges til?
Stipendiet udbetales til efterskolen i to årlige rater og kan alene anvendes til at nedsætte egenbetalingen for opholdet. Stipendiet kan ikke bruges til køb af udstyr eller lommepenge.

Ansøgning
Der er åbent for ansøgning til skoleåret 2019/20 indtil den 27. marts, ansøgningsskemaet vil være at finde her

Der vil i skoleåret 2019/20 være ca. 55 stipendier til uddeling.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Bente Toft Henriksen i Efterskoleforeningen. Tlf.: 33 17 95 87