Undersøgelsen viser en markant lønfremgang på ml. 3 og 11 procent på alle områder siden 2016. Det er væsentligt over lønreguleringen på det statslige område i perioden. Pensionsprocenten nærmer sig generelt niveauet for lærere på 17,3 % af lønnen.

Siden 2008, hvor Efterskoleforeningen for første gang gennemførte analysen, er andelen af TAP-ansatte uden uddannelse desuden faldet væsentligt. I 2008 var det 26 procent af de ansatte på området bygninger og arealer, der ikke havde en relevant uddannelse. I 2018 er andelen nede på 11 procent. I køkkenerne er andelen faldet fra 20 procent til 6,5 procent.

Link til TAP-undersøgelsen 2018.