Efterskoleforeningens medlemmer valgte i weekenden tre nye medlemmer til foreningens bestyrelse foruden den nye formand.

Mogens Dalager Jensen, forstander på Horne Efterskole, er med egne ord en "mødestabil og ordholdende mand", der vil arbejde for at efterskolen fortsat er et dannelsesrum for de unge. ”Det er vores opgave og vores troværdighed”, sagde han fra talerstolen på weekendens årsmøde.
Mogens Dalager Jensen er valgt til en 3-årig post

Ulrik Goos Iversen, forstander på Baunehøj Efterskole, vil gerne bidrage til at efterskolen står endnu stærkere i den uddannelsespolitiske debat. ”Jeg mener, at vi er nutidens mest vellykkede pædagogiske projekt. Det er vi blandt andet fordi vi har haft frihed til at skabe skoler, og den frihed skal vi bevare”, sagde han på årsmødet.
Ulrik Goos Iversen, der har siddet i bestyrelsen i et år, er genvalgt til en 3-årig post.

Anne-Mette Pinderup, lærer på Flemming Efterskole, træder ind i bestyrelsen med ønsket om at ”bevare den fælles efterskoleidentitet, der er en god ledestjerne i vores arbejde”. Hun er i særlig grad optaget af efterskolens dannende projekt. ”Det er den mest berigende opgave og oplevelse at være med til at styrke og skabe de unge”, sagde hun på årsmødet.
Anne-Mette Pinderup er valgt til en 1-årig post.

Suppleanter:
1. suppleant: Mette Ibsen Thesbjerg, sekretær, Den Danske Design- og Håndværksefterskole
2. suppleant: Trine Kjøller, forstander, Waldemarsbo Efterskole
3. suppleant: Jakob Carl Christensen, forstander, Dybbøl Efterskole

Afgående bestyrelsesmedlemmer:
Ud over den afgående formand Troels Borring er Ole Sørensen, forstander på Ågård Efterskole, og
Mette Ibsen Thesbjerg, sekretær på Den Danske Design- og Håndværksefterskole, trådt ud af bestyrelsen.
Vi vil i den forbindelse gerne takke for deres indsats.

Du kan læse mere om de nye bestyrelsesmedlemmer her.